Τρίτη, 05 Απριλίου 2011 07:18

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση κατοικίας

Written by

Η Ασφάλιση Κατοικίας σας προστατεύει έναντι τυχαίας ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής που μπορεί να συμβεί στο σπίτι ή το διαμέρισμα, την επίπλωση ή τα προσωπικά σας αντικείμενα από ένα αριθμό κινδύνων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο σας.
Η Ασφάλιση Κατοικίας, προσφέρεται κάτω από διάφορες ονομασίες, όπως Ασφάλιση Πυρός, Πλήρης Ασφάλιση Κατοικίας και άλλες που παρέχουν
διάφορες καλύψεις.

 


Για ποιους κινδύνους μπορώ ν’ ασφαλιστώ;

Οι κίνδυνοι που συνήθως καλύπτουν όλα τα ασφαλιστήρια είναι πυρκαγιά, κεραυνός και έκρηξη λέβητα ή υγραερίου. Στο ασφαλιστήριο αυτό μπορείς να προσθέσεις ένα αριθμό κινδύνων ή άλλων καλύψεων ανάλογα με τις ασφαλιστικές σου ανάγκες. Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις ένα ασφαλιστήριο σε μορφή πακέτου, με ένα αριθμό κινδύνων και άλλων καλύψεων. Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, το ασφαλιστήριο σου μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς ή τους περισσότερους από τους πιο κάτω κινδύνους:
 • Σεισμό
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα
 • Πτώση δένδρων ή κλάδων δένδρων
 • Ζημιά από σπάσιμο σωλήνων, υπερεκχείλιση υδατοδεξαμενών ή διαρροή νερού ή καυσίμων
 • Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων
 • Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Έκρηξη
 • Κλοπή με παραβίαση (διάρρηξη)


Ποιες επιπρόσθετες καλύψεις μπορώ να έχω;

Ένα ασφαλιστήριο Κατοικίας μπορεί επίσης επιπρόσθετα να περιλαμβάνει:
 • Κλοπή που δεν συνοδεύεται κατ’ ανάγκη από παραβίαση (διάρρηξη)
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 • Πτώση κεραιών και δορυφορικών συστημάτων
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Τυχαία απώλεια ή ζημιά ή ασφάλιση όλων των κινδύνων
 • Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης
 • Aυτόματη αναπροσαρμογή του ασφαλισμένου ποσού
 • Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς στην περιουσία οικιακής βοηθού
 • Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή και των μελών της οικογένειας του.
 • Αποζημίωση για θάνατο του ασφαλισμένου ή/και των μελών της οικογένειάς του από ατύχημα
 • Τεχνική βοήθεια
Ζήτησε να πληροφορηθείς για την έκταση της κάθε κάλυψης


Αν σπάσουν οι σωλήνες μου, η ασφαλιστική εταιρεία θα με αποζημιώσει για την επιδιόρθωση των ίδιων των σωλήνων και για το κόστος εντοπισμού της βλάβης;
Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο σου περιλαμβάνει κάλυψη ζημιάς από σπάσιμο σωλήνων θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνει τις ίδιες τις σωλήνες ούτε το κόστος για τον εντοπισμό του σημείου διαρροής. Αυτό που καλύπτεται είναι η ζημιά που προέρχεται από το σπάσιμο των σωλήνων και τη διαρροή του νερού στην ασφαλισμένη περιουσία και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Ζήτησε να σε ενημερώσει ο ασφαλιστής σου για την έκταση της κάλυψης, η οποία διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία.


Αν με κλέψουν χρησιμοποιώντας αντικλείδι της εισόδου του σπιτιού μου ή από παράθυρο που άφησα ανοικτό είμαι καλυμμένος, αν η κάλυψη που έχω είναι κλοπή από διάρρηξη;
Η απάντηση είναι αρνητική. Η συνηθισμένη κάλυψη που προσφέρεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκείνη της κλοπής μετά από παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίαια και δυναμικά μέσα, με εμφανή σημάδια χρήσης βίας για την είσοδο και έξοδο του κλέπτη από το σπίτι. Αν επιθυμείς να έχεις ευρύτερη κάλυψη, θα πρέπει να το ζητήσεις και να πληρώσεις επιπρόσθετα ασφάλιστρα.

Αν το σπίτι μου παραμείνει ακατοίκητο για κάποιο χρονικό διάστημα, είμαι καλυμμένος;
Συνήθως τα ασφαλιστήρια προβλέπουν ότι η κάλυψη τερματίζεται, όταν παραμείνει το σπίτι ακατοίκητο για χρονικό διάστημα πάνω από 30 ημέρες. Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να ενημερώσεις γραπτώς την ασφαλιστική σου εταιρεία, όταν πρόκειται να απουσιάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να εξασφαλίσεις την απαραίτητη κάλυψη, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Επίσης, μπορείς να διερευνήσεις το ενδεχόμενο απάλειψης της σχετικής εξαίρεσης από το ασφαλιστήριό σου, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο, ούτως ώστε να μην είσαι υποχρεωμένος κάθε φορά που θα απουσιάζεις να μπαίνεις σ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτό, ως συνήθως, γίνεται με στις εξοχικές κατοικίες.

Αν υποστούν ζημιές από θύελλα, καταιγίδα ή πλημμύρα, ο θερμοσίφωνας, η κεραία, οι τέντες ή τα περιτοιχίσματά μου, είμαι καλυμμένος;
Συνήθως όχι. Ζήτησε να μάθεις κατά πόσο τα πιο πάνω αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη και αν όχι, ζήτησε να συμπεριληφθούν, πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Για ποιο ποσό πρέπει να ασφαλίσω την περιουσία μου;
Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγεις να ασφαλιστείς. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ανάλογος θα είναι και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής σου, σε περίπτωση που θα υποστείς ζημιά και θα υποβάλεις απαίτηση. Δηλαδή αν επιλέξεις το ασφαλιστήριό σου να προβλέπει αποζημίωση με βάση την πραγματική αξία της περιουσίας σου, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής του σπιτιού ή αντικατάστασης του περιεχομένου, μείον παλαιότητα, φθορά ή χρήση και θα αποζημιωθείς με βάση αυτό τον υπολογισμό. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η παλαιότητα, φθορά ή χρήση πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση του ποσού της αποζημίωσης σου. Αν το ασφαλιστήριό σου προβλέπει αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης ή την αξία καινούργιου για παλιό, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής ή αντικατάστασης με καινούργιο, χωρίς αφαίρεση για παλαιότητα, φθορά ή χρήση. Αυτό σημαίνει ψηλότερο ασφαλισμένο ποσό, ψηλότερα ασφάλιστρα αλλά
και ψηλότερη αποζημίωση. Η αξία που ασφαλίζεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και απόφασης για να μην μείνεις εκτεθειμένος.

Τι άλλο πρέπει να προσέξω όσον αφορά το ασφαλισμένο ποσό;
Βεβαιώσου ότι το ασφαλισμένο ποσό για το κάθε είδος αντικειμένου που ασφαλίζεται (κτίριο, περιεχόμενο, πολύτιμα αντικείμενα) αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του, ούτως ώστε να μην είσαι υποασφαλισμένος αλλά ούτε και υπερασφαλισμένος. Για παράδειγμα, το ασφαλισμένο ποσό ενός διαμερίσματος που έχουμε αγοράσει, πρέπει να αντιπροσωπεύει την κατασκευαστική του αξία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αξία του οικοπέδου ή την αξία του λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Η αξία της περιουσίας μου υπολογίζεται από μένα ή από την ασφαλιστική εταιρεία;
Εσύ καθορίζεις το ποσό για το οποίο θέλεις να ασφαλίσεις την περιουσία σου.

Το ποσό που θα ασφαλίσω έχει καμιά σχέση με το δάνειο που πήρα από την τράπεζα;
Το ασφαλισμένο ποσό καθορίζεται από την αξία της περιουσίας και όχι από το ποσό του δανείου που έχεις πάρει από την τράπεζα. Φρόντισε να ασφαλίσεις την περιουσία σου στην πραγματική αξία και όχι στο ύψος του δανείου.

Τι επιπτώσεις θα έχω αν ασφαλίσω το σπίτι μου ή το περιεχόμενο για ποσό χαμηλότερο από την πραγματική αξία τους;
Σε περίπτωση απαίτησης, για οποιοδήποτε ποσό, μικρό ή μεγάλο, αναλαμβάνεις αναλογία των ζημιών, γιατί θεωρείσαι συνασφαλιστής. Για παράδειγμα, αν το σπίτι σου αξίζει €200.000 και το ασφαλίσεις €100.000 και υποστείς ζημιά €50.000, θα αποζημιωθείς μόνο για €25.000. Θα είσαι υπόλογος πάντοτε για το 50% οποιασδήποτε ζημιάς συμβεί. Με άλλα λόγια, υποασφάλιση σημαίνει μερική ασφάλιση, και μερική ασφάλιση σημαίνει μερική αποζημίωση.

Τι σημαίνει για μένα αν ασφαλίσω το σπίτι μου ή το περιεχόμενο του για ποσό μεγαλύτερο από την αξία τους;
Η υπερασφάλιση σημαίνει μόνο χαμένα ασφάλιστρα, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα εισπράξεις περισσότερα απ’ όσα αξίζει η περιουσία σου.

Πως μπορώ να ασφαλίσω τα πολύτιμα αντικείμενα που έχω;
Τα ασφαλιστήρια συνήθως καλύπτουν τα πολύτιμα αντικείμενα περιορίζοντας το ποσό κατά αντικείμενο αλλά και συνολικά. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσεις το ύψος της κάλυψης κατά αντικείμενο και στο σύνολο που σου προσφέρει τα ασφαλιστήριο σου και να ζητήσεις να εξασφαλίσεις κάλυψη στην πλήρη αξία πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Αν επιθυμείς, μπορείς να ζητήσεις ευρύτερη κάλυψη, γνωστή ως «κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων».
Αν ασφαλίζεις κοσμήματα αξίας, ρολόγια, πίνακες ζωγραφικής, γούνες και άλλα παρόμοια αντικείμενα, σου συνιστούμε, αν δεν το έχει ήδη κάνει η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία αποτείνεσαι για ασφάλιση, να ετοιμάσεις ένα λεπτομερή κατάλογο με την περιγραφή των αντικειμένων και αποδεικτικά στοιχεία για την αξία τους, που να επιβεβαιώνονται από εκτιμήσεις ειδικών. Αυτό διευκολύνει τόσο εσένα όσο και την ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, αφού με αυτό τον τρόπο δεν θα αμφισβητηθεί η αξία τους. Μία εισήγηση επίσης είναι να φωτογραφήσεις τα πολύτιμα αντικείμενα και να δώσεις αντίγραφα των φωτογραφιών στην ασφαλιστική εταιρεία σου. Αυτό θα σου αποβεί πολύ χρήσιμο σε περίπτωση κλοπής.

Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου και σε δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία;
Είναι καλύτερα να το αποφεύγεις, γιατί οι κίνδυνοι που θα καλύπτονται ή οι όροι ασφάλισης των δύο ασφαλιστηρίων μπορεί να μην είναι ταυτόσημοι, με αποτέλεσμα να μην αποζημιωθείς πλήρως τη δεδομένη στιγμή. Αν ασφαλίσεις το σπίτι σου και σε δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία, είναι απαραίτητο να ενημερώσεις γραπτώς και τις δυο ασφαλιστικές εταιρείες. Να γνωρίζεις όμως ότι σε περίπτωση απαίτησης θα αποζημιωθείς στο ύψος της πραγματικής σου ζημίας και η κάθε εταιρεία θα πληρώσει το ποσό που της αναλογεί με βάση τα ασφαλισμένα ποσά.

Πώς μπορώ να μειώσω το κόστος της ασφάλισής μου;
Αν δεν έχεις οποιοδήποτε σύστημα πυροπροστασίας ή συναγερμού για τον κίνδυνο κλοπής, είναι καιρός να το σκεφτείς σοβαρά, γιατί εκτός του ότι εξασφαλίζεις χαμηλότερα ασφάλιστρα, προστατεύεις καλύτερα την περιουσία σου. Μια άλλη σκέψη που μπορείς να κάνεις, είναι να αναλάβεις μεγαλύτερα
ποσά «απαλλαγών» από εκείνα που ζητά η ασφαλιστική εταιρεία. Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων, πιθανόν να σου παρέχει κάποια έκπτωση. Επιπρόσθετα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει αν αναλάβεις να παραμείνεις ασφαλισμένος για μια χρονική περίοδο τριών ή πέντε ετών με την ίδια ασφαλιστική εταιρεία. Φυσικά η πολιτική τιμολόγησης διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και καλά κάνεις να ζητήσεις λεπτομέρειες για τις εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση.

Θα πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μου;
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ενημερώνεις την ασφαλιστική εταιρεία σου για τυχόν αύξηση του περιεχομένου, αλλαγή στη χρήση του σπιτιού σου, επεκτάσεις ή επιδιορθώσεις που θα κάνεις στο κτίριο και που πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς;
 • Να επικοινωνήσεις αμέσως με την ασφαλιστική σου εταιρεία και να ζητήσεις καθοδήγηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να ακολουθήσεις τις οδηγίες στο ασφαλιστήριο σου, έχοντας επιπρόσθετα υπόψη τα πιο κάτω:
 • Αν πρόκειται για φωτιά, ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία.
 • Αν πρόκειται για κακόβουλη ζημιά ή κλοπή, ειδοποίησε την αστυνομία.
 • Μην προχωρήσεις σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς και μην πετάξεις οποιοδήποτε αντικείμενο που έχει υποστεί ζημιά πριν γίνει επιθεώρηση από την ασφαλιστική σου εταιρεία και μετά από συνεννόηση με αυτή. Αν χρειαστεί να κάνεις οποιεσδήποτε προσωρινές επιδιορθώσεις, για να μην επεκταθεί ακόμη περισσότερο η ζημιά, φύλαξε τις σχετικές αποδείξεις.
Η συνεργασία σου με τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας σου ή με τον πραγματογνώμονα που έχει οριστεί για την επιθεώρηση των ζημιών είναι απαραίτητη.

Μετά από μια αποζημίωση, επηρεάζονται καθόλου τα ασφαλισμένα ποσά και το ύψος της κάλυψης που μου προσφέρει το ασφαλιστήριό μου;
Το ασφαλιστήριό σου ισχύει συνήθως για ένα χρόνο. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή αναλαμβάνει, αν υποστείς ζημιά κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, να σε αποζημιώσει μέχρι το ύψος του ασφαλισμένου ποσού. Συνεπώς, από τη στιγμή που υποβάλλεις μια απαίτηση, το ασφαλισμένο ποσό μειώνεται για την υπόλοιπη χρονική περίοδο που ισχύει το ασφαλιστήριο κατά το ποσό της πληρωθείσας αποζημίωσης. Θα πρέπει να το επαναφέρεις στο αρχικό ποσό που ήταν ασφαλισμένη η περιουσία για να διατηρείς το ύψος του ασφαλισμένου ποσού στην πραγματική αξία της περιουσίας σου για τη υπόλοιπη περίοδο του ασφαλιστηρίου σου πληρώνοντας το ανάλογο ασφάλιστρο. Σημείωσε ότι υπάρχουν ασφαλιστήρια που προβλέπουν αυτόματη επαναφορά του ασφαλισμένου
ποσού μετά την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης και άλλα όχι. Διάβασε το ασφαλιστήριό σου, κι αν ισχύει το δεύτερο, θα πρέπει να ζητήσεις επαναφορά του ασφαλισμένου ποσού στο ύψος πριν συμβεί η ζημιά.

Creative Commons License

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ελλάδα.

Read 13274 times Last modified on Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 18:44

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800