Εισφορές ΟΑΕΕ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ 2007-2008-2009-2010-2011 

Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93) 


Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

01/01 - 31/12/2007

01/01 - 31/12/2008

1/1 - 30/06/2009

01/07 - 31/12/2009

Π01

134,40+65,00=199,40

145,15+75,00=220,15

152,41+75,00=227,41

152,41+90,00=242,41

Π02

164,15+65,00=229,15

177,28+75,00=252,28

185,14+75,00=261,14

186,14+90,00=276,14

Π03

195,95+65,00=260,95

211,62+75,00=286,62

222,20+75,00=297,20

222,20+90,00=312,20

Π04

213,92+65,00=278,92

231,03+75,00=306,03

242,58+75,00=317,58

242,58+90,00=332,58

Π05

246,75+65,00=311,75

266,49+75,00=341,49

279,81+75,00=354,81

279,81+90,00=369,81

Π06

278,29+65,00=343,29

300,56+75,00=375,56

315,59+75,00=390,59

315,59+90,00=405,59

Π07

297,58+65,00=362,58

321,39+75,00=396,39

337,46+75,00=412,46

337,46+90,00=427,46

Π08

321,78+65,00=386,78

347,52+75,00=422,52

364,90+75,00=439,90

364,90+90,00=457,90

Π09

343,52+65,00=408,52

371,00+75,00=446,00

389,55+75,00=464,55

389,55+90,00=479,55

Π10

365,27+65,00=430,27

394,49+75,00=469,49

414,22+75,00=489,22

414,22+90,00=504,22

Π11

387,01+65,00=452,01

417,97+75,00=492,97

438,87+75,00=513,87

438,87+90,00=528,87

Π12

408,75+65,00=473,75

441,45+75,00=516,45

463,52+75,00=538,52

463,52+90,00=553,52

Π13

430,50+65,00=495,50

464,94+75,00=539,94

488,19+75,00=563,19

488,19+90,00=578,19

Π14

452,25+65,00=517,25

488,43+75,00=563,43

512,85+75,00=587,85

512,85+90,00=602,85

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

1/1-30/6/2009

1/7-31/12/2009

Π51

188,16+91,00=279,16

203,21+105,00=308,21

213,37+105,00=318,37

213,37+126,00=339,37

Π52

229,81+91,00=320,81

248,19+105,00=353,19

260,60+105,00=365,60

260,60+126,00=386,60

Π53

274,33+91,00=365,33

296,27+105,00=401,27

311,09+105,00=416,09

311,09+126,00=437,09

Π54

299,49+91,00=390,49

323,44+105,00=428,44

339,62+105,00=444,62

339,62+126,00=465,62

Π55

345,45+91,00=436,45

373,09+105,00=478,09

391,74+105,00=496,74

391,74+126,00=517,74

Π56

389,61+91,00=480,61

420,78+105,00=525,78

441,82+105,00=546,82

441,82+126,00=567,82

Π57

416,61+91,00=507,61

449,95+105,00=554,95

472,44+105,00=577,44

472,44+126,00=598,44

Π58

450,49+91,00=541,49

486,53+105,00=591,53

510,85+105,00=615,85

510,85+126,00=636,85

Π59

480,93+91,00=571,93

519,40+105,00=624,40

545,37+105,00=650,37

545,37+126,00=671,37

Π60

511,38+91,00=602,38

552,29+105,00=657,29

579,90+105,00=684,90

579,90+126,00=705,90

Π61

541,81+91,00=632,81

585,16+105,00=690,16

614,42+105,00=719,42

614,42+126,00=740,42

Π62

572,25+91,00=663,25

618,03+105,00=723,03

648,93+105,00=753,93

648,93+126,00=774,93

Π63

602,70+91,00=693,70

650,92+105,00=755,92

683,47+105,00=788,47

683,47+126,00=809,47

Π64

633,15+91,00=724,15

683,80+105,00=788,80

717,99+105,00=822,99

717,99+126,00=843,99


Εισφορές Νέων Ασφαλισμένων (μετά την 1/1/93)

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

1/1-31/12/2009

101

94,08+51,41=145,49

116,12+55,52=171,64

137,17+58,30=195,47

102

114,90+62,79=177,69

141,82+67,81=209,63

167,53+71,20=238,73

003

195,95+74,95=270,90

211,62+80,94=292,56

222,20+84,99=307,19

004

213,92+81,82=295,74

231,03+88,37=319,40

242,58+92,79=335,37

005

246,75+94,38=341,13

266,49+101,93=368,42

279,81+107,03=386,84

006

278,29+106,45=384,74

300,56+114,96=415,52

315,59+120,71=436,30

007

297,58+113,82=411,40

321,39+122,93=444,32

337,46+129,08=466,54

008

321,78+123,08=444,86

347,52+132,93=480,45

364,90+139,57=504,47

009

343,52+131,40=474,92

371,00+141,91=512,91

389,55+149,00=538,55

010

365,27+139,72=504,99

394,49+150,89=545,38

414,22+158,44=572,66

011

387,01+148,03=535,04

417,97+159,87=577,84

438,87+167,87=606,74

012

408,75+156,35=565,10

441,45+168,85=610,30

463,52+177,30=640,82

013

430,50+164,67=595,17

464,94+177,84=642,78

488,19+186,73=674,92

014

452,25+172,98=625,23

488,43+186,82=675,25

512,85+196,16=709,01

 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ - ΤΣΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

1/1-31/12/2009

001

134,40+51,41=185,81

145,15+55,52=200,67

152,41+58,30=210,71

002

164,15+62,79=226,94

177,28+67,81=245,09

186,14+71,20=257,34

003

195,95+74,95=270,90

211,62+80,94=292,56

222,20+84,99=307,19

004

213,92+81,82=295,74

231,03+88,37=319,40

242,58+92,79=335,37

005

246,75+94,38=341,13

266,49+101,93=368,42

279,81+107,03=386,84

006

278,29+106,45=384,74

300,56+114,96=415,52

315,59+120,71=436,30

007

297,58+113,82=411,40

321,39+122,93=444,32

337,46+129,08=466,54

008

321,78+123,08=444,86

347,52+132,93=480,45

364,90+139,57=504,47

009

343,52+131,40=474,92

371,00+141,91=512,91

389,55+149,00=538,55

010

365,27+139,72=504,99

394,49+150,89=545,38

414,22+158,44=572,66

011

387,01+148,03=535,04

417,97+159,87=577,84

438,87+167,87=606,74

012

408,75+156,35=565,10

441,45+168,85=610,30

463,52+177,30=640,82

013

430,50+164,67=595,17

464,94+177,84=642,78

488,19+186,73=674,92

014

452,25+172,98=625,23

488,43+186,82=675,25

512,85+196,16=709,01

 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

1/1-31/12/2009

031

201,60+76,94=278,54

217,72+83,09=300,81

228,61+87,25=315,86

032

246,22+93,97=340,19

265,92+101,49=367,41

279,21+106,57=385,78

033

293,92+112,18=406,10

317,43+121,15=438,58

333,31+127,21=460,52

034

320,88+122,47=443,35

346,55+132,26=478,81

363,88+138,88=502,76

035

370,12+141,26=511,38

399,73+152,56=552,29

419,72+160,19=579,91

036

417,44+159,32=576,76

450,84+172,07=622,91

473,38+180,67=654,05

037

446,37+170,36=616,73

482,08+183,99=666,07

506,18+193,19=699,37

038

482,67+184,22=666,89

521,28+198,95=720,23

547,34+208,90=756,24

039

515,28+196,66=711,94

556,50+212,40=768,90

584,33+223,02=807,35

040

547,91+209,12=757,03

591,74+225,85=817,59

621,32+237,14=858,46

041

580,52+221,56=802,08

626,96+239,29=866,25

658,31+251,25=909,56

042

613,13+234,01=847,14

662,18+252,73=914,91

695,29+265,37=960,66

043

645,76+246,46=892,22

697,42+266,18=963,60

732,29+279,49=1.011,78

044

678,37+258,91=937,28

732,64+279,62=1.012,26

769,27+293,61=1.062,88

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

1/1-31/12/2009

151

131,71+71,97=203,68

162,57+77,73=240,30

192,03+81,61=273,64

152

160,86+87,91=248,77

198,55+94,93=293,48

234,54+99,68=334,22

053

274,33+104,93=379,26

296,27+113,32=409,59

311,09+118,99=430,08

054

299,49+114,55=414,04

323,44+123,72=447,16

339,62+129,90=469,52

055

345,45+132,13=477,58

373,09+142,70=515,79

391,74+149,84=541,58

056

389,61+149,03=538,64

420,78+160,94=581,72

441,82+169,00=610,82

057

416,61+159,35=575,96

449,95+172,10=622,05

472,44+180,71=653,15

058

450,49+172,31=622,80

486,53+186,10=672,63

510,85+195,40=706,25

059

480,93+183,96=664,89

519,40+198,67=718,07

545,37+208,60=753,97

060

511,38+195,61=706,99

552,29+211,25=763,54

579,90+221,81=801,71

061

541,81+207,24=749,05

585,16+223,82=808,98

614,42+235,01=849,43

062

572,25+218,89=791,14

618,03+236,39=854,42

648,93+248,22=897,15

063

602,70+230,54=833,24

650,92+248,98=899,90

683,47+261,43=944,90

064

633,15+242,17=875,32

683,80+261,55=945,35

717,99+274,63=992,62

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ - ΤΣΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

1/1-31/12/2009

051

188,16+71,97=260,13

203,21+77,73=280,94

213,37+81,61=294,98

052

229,81+87,91=317,72

248,19+94,93=343,12

260,60+99,68=360,28

053

274,33+104,93=379,26

296,27+113,32=409,59

311,09+118,99=430,08

054

299,49+114,55=414,04

323,44+123,72=447,16

339,62+129,90=469,52

055

345,45+132,13=477,58

373,09+142,70=515,79

391,74+149,84=541,58

056

389,61+149,03=538,64

420,78+160,94=581,72

441,82+169,00=610,82

057

416,61+159,35=575,96

449,95+172,10=622,05

472,44+180,71=653,15

058

450,49+172,31=622,80

486,53+186,10=672,63

510,85+195,40=706,25

059

480,93+183,96=664,89

519,40+198,67=718,07

545,37+208,60=753,97

060

511,38+195,61=706,99

552,29+211,25=763,54

579,90+221,81=801,71

061

541,81+207,24=749,05

585,16+223,82=808,98

614,42+235,01=849,43

062

572,25+218,89=791,14

618,03+236,39=854,42

648,93+248,22=897,15

063

602,70+230,54=833,24

650,92+248,98=899,90

683,47+261,43=944,90

064

633,15+242,17=875,32

683,80+261,55=945,35

717,99+274,63=992,62

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/2007

1/1/2008-31/12/2009

071

197,99+75,56=273,55

217,72+83,09=300,81

072

243,48+92,92=336,40

265,92+101,49=367,41

073

288,65+110,17=398,82

317,43+121,15=438,58

074

333,70+127,36=461,06

346,55+132,26=478,81

075

376,82+143,82=520,64

399,73+152,56=552,29

076

409,96+156,46=566,42

450,84+172,07=622,91

077

441,98+168,69=610,67

482,08+183,99=666,07

078

474,01+180,91=654,92

521,28+198,95=720,23

079

506,04+193,13=699,17

556,50+212,40=768,90

080

538,08+205,36=743,44

591,74+225,85=817,59

081

570,11+217,59=787,70

626,96+239,29=866,25

082

602,13+229,81=831,94

662,18+252,73=914,91

083

634,16+242,04=876,20

697,42+266,18=963,60

084

666,20+254,26=920,46

732,64+279,62=1.012,26Εξακολουθούν να ισχύουν οι τιμές που αναγράφονται στους Πίνακες Εισφορών από το έτος 2009 λόγω μη αναπροσαρμογής αυτών. 
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800