Συχνές ερωτήσεις ασφάλισης

Κλάδος αστικής ευθύνης

Τι είναι η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη?

Είναι η ευθύνη που έχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας για την πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (ανθρώπινο λάθος)

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης?

1.  Αποζημιώσεις για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος.
2.  'Εξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας καθώς και τα ποσά ενδεχόμενου   
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3.  Απώλεια εγγράφων.
4.  Δυσφήμιση - συκοφαντία.
5.  Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση καθήκοντος και παράβαση απορρήτου.
6.  Παράσταση ενώπιον δικαστηρίων.
7.  Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων.

Για ποια επαγγέλματα προσφέρεται η κάλυψη?

Ιατροί
Καλύπτεται η Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του, κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου, καθώς και για ατυχήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο. 

Φαρμακοποιοί
Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από αμέλεια η σφάλμα κατά την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, παρασκευής ιδιοσκευασμάτων και γενικά ότι έχει σχέση με τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Δικηγόροι
Οποιαδήποτε αμέλεια ή σφάλμα του ασφαλισμένου κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων όπως λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών και λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων.

Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ

Web Designers

TourOperators

Μέλη διοικητικού συμβουλίου

Λογιστές, φοροτεχνικοί.
Αμέλεια όπως η μή τήρηση των προθεσμιών, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κ.λ.π

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

κ.α.


Κλάδος αυτοκινήτων

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας μας;

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 είναι υποχρεωτική. Οι καθοριζόμενες ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν:

Την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, για τις οποίες, έχουμε την ευθύνη ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί ενός οχήματος. Επίσης ασφαλισμένοι είναι και οι τυχόν τρίτοι επιβαίνοντες στο όχημά μας. Οι ελάχιστες από τον νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι :

-    Σωματικές Βλάβες : 500.000 euro / κατά περίπτωση και κατ' άτομο
-    Υλικές Ζημίες : 500.000 euro / κατά περίπτωση ανά ατύχημα

 

 

Τι θα πρέπει να κάνουμε αν κατά τη διάρκεια της οδήγησης εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα;

Αρχικά να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.
Να σταματήσουμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, αφού πρώτα διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των άλλων οχημάτων τοποθετώντας προειδοποιητικό τρίγωνο ώστε να αποτρέψουμε και άλλο πιθανό ατύχημα.
Να καλέσουμε αμέσως την άμεση δράση (100), το ΕΚΑΒ (166) εάν υπάρχουν τραυματίες και την πυροσβεστική (199) εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή πυρκαγιά. Να φροντίσουμε όσο μπορούμε τους τραυματίες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια να καλέσουμε την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής μας εταιρείας για να καταγράψει το συμβάν, να τραβήξει φωτογραφίες στον τόπο του ατυχήματος, να βοηθήσει για τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή του έντυπου φιλικού διακανονισμού και να μας παρέχει δωρεάν ρυμούλκηση εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιό μας.
Ενημερώνουμε επίσης τον ασφαλιστικό μας πράκτορα ή σύμβουλο, για το συμβάν ώστε να μας υποδείξει την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη συντομότερη διεκπεραίωση της υπόθεσής μας.

 

Σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνομαι και αν ναι, πώς;

Σε περίπτωση που έχετε στο συμβόλαιο σας κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνεστε απευθείας από την ασφαλιστική σας εταιρία. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου αναγράφετε στο συμβόλαιο σας.

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης θα πρέπει:
 

 • Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας)
 • Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος.

 

Ποιο είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο;

Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Λειτουργεί ως ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν τα μέλη του που είναι όλες οι Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προκλήθηκαν από άγνωστα, ανασφάλιστα οχήματα ή από οχήματα των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

 

Ποια είναι η επιβάρυνση στα ασφάλιστρα σε περίπτωση που προκαλέσουμε ατύχημα;

Δεν έχουμε καμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρά μας εφόσον η ασφαλιστική μας εταιρεία, μας παρέχει με πολύ μικρό κόστος την κάλυψη Προστασία Bonus Malus. Σε αντίθετη περίπτωση τα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης και των ιδίων ζημιών (εφόσον υπάρχει αυτή η κάλυψη) αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό που ορίζει η ασφαλιστική μας εταιρεία και βρίσκεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μας.

 

Τι είναι το επασφάλιστρο νέου οδηγού και πότε πρέπει να υπάρχει στο συμβόλαιό μας;

Κάθε οδηγός οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών (χρονολογικά) ή το δίπλωμά του δεν έχει κλείσει χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία για να πληρώσει το επασφάλιστρο στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών.
Σε περίπτωση που συντρέχουν και οι δύο αυτές περιπτώσεις το επασφάλιστρο υπολογίζεται σε αυτή που λήγει νωρίτερα.
Σημείωση : κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες επιβαρύνουν με επασφάλιστρο και τους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών.

 

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και τι μας προσφέρει σε περίπτωση ατυχήματος;

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια συμφωνία στην οποία έχουν προχωρήσει οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη αποζημίωση του ανυπαίτιου οδηγού απευθείας από την ασφαλιστική του εταιρεία.
Για να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός πρέπει ναι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

-    Στη σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα, και το
ατύχημα να έχει συμβεί εντός Ελλάδος.
-    Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη
Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος και να τη στείλουν στις ασφαλιστικές
τους εταιρείες.
-    Να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
-    Και τα δύο οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες που έχουν
προσχωρήσει στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.
-    Το εκτιμώμενο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει
τα 6.000 euro.
-    Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί Φιλική Δήλωση Τροχαίου
Ατυχήματος, υπάρχει η δυνατότητα ο οδηγός που δεν ευθύνεται να κάνει
Αρνητική Δήλωση στην εταιρεία του και εκείνη θα αναλάβει την επικοινωνία με
την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης της.


Κλάδος πυρός

Η Ασφάλιση Κατοικίας σας προστατεύει έναντι τυχαίας ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής που μπορεί να συμβεί στο σπίτι ή το διαμέρισμα, την επίπλωση ή τα προσωπικά σας αντικείμενα από ένα αριθμό κινδύνων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο σας.
Η Ασφάλιση Κατοικίας, προσφέρεται κάτω από διάφορες ονομασίες, όπως Ασφάλιση Πυρός, Πλήρης Ασφάλιση Κατοικίας και άλλες που παρέχουν
διάφορες καλύψεις.


Για ποιους κινδύνους μπορώ ν’ ασφαλιστώ;

Οι κίνδυνοι που συνήθως καλύπτουν όλα τα ασφαλιστήρια είναι πυρκαγιά, κεραυνός και έκρηξη λέβητα ή υγραερίου. Στο ασφαλιστήριο αυτό μπορείς να προσθέσεις ένα αριθμό κινδύνων ή άλλων καλύψεων ανάλογα με τις ασφαλιστικές σου ανάγκες. Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις ένα ασφαλιστήριο σε μορφή πακέτου, με ένα αριθμό κινδύνων και άλλων καλύψεων. Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, το ασφαλιστήριο σου μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς ή τους περισσότερους από τους πιο κάτω κινδύνους:
 • Σεισμό
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα
 • Πτώση δένδρων ή κλάδων δένδρων
 • Ζημιά από σπάσιμο σωλήνων, υπερεκχείλιση υδατοδεξαμενών ή διαρροή νερού ή καυσίμων
 • Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων
 • Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Έκρηξη
 • Κλοπή με παραβίαση (διάρρηξη)


Ποιες επιπρόσθετες καλύψεις μπορώ να έχω;

Ένα ασφαλιστήριο Κατοικίας μπορεί επίσης επιπρόσθετα να περιλαμβάνει:
 • Κλοπή που δεν συνοδεύεται κατ’ ανάγκη από παραβίαση (διάρρηξη)
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 • Πτώση κεραιών και δορυφορικών συστημάτων
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Τυχαία απώλεια ή ζημιά ή ασφάλιση όλων των κινδύνων
 • Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης
 • Aυτόματη αναπροσαρμογή του ασφαλισμένου ποσού
 • Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς στην περιουσία οικιακής βοηθού
 • Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή και των μελών της οικογένειας του.
 • Αποζημίωση για θάνατο του ασφαλισμένου ή/και των μελών της οικογένειάς του από ατύχημα
 • Τεχνική βοήθεια
Ζήτησε να πληροφορηθείς για την έκταση της κάθε κάλυψης


Αν σπάσουν οι σωλήνες μου, η ασφαλιστική εταιρεία θα με αποζημιώσει για την επιδιόρθωση των ίδιων των σωλήνων και για το κόστος εντοπισμού της βλάβης;
Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο σου περιλαμβάνει κάλυψη ζημιάς από σπάσιμο σωλήνων θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνει τις ίδιες τις σωλήνες ούτε το κόστος για τον εντοπισμό του σημείου διαρροής. Αυτό που καλύπτεται είναι η ζημιά που προέρχεται από το σπάσιμο των σωλήνων και τη διαρροή του νερού στην ασφαλισμένη περιουσία και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Ζήτησε να σε ενημερώσει ο ασφαλιστής σου για την έκταση της κάλυψης, η οποία διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία.


Αν με κλέψουν χρησιμοποιώντας αντικλείδι της εισόδου του σπιτιού μου ή από παράθυρο που άφησα ανοικτό είμαι καλυμμένος, αν η κάλυψη που έχω είναι κλοπή από διάρρηξη;
Η απάντηση είναι αρνητική. Η συνηθισμένη κάλυψη που προσφέρεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκείνη της κλοπής μετά από παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίαια και δυναμικά μέσα, με εμφανή σημάδια χρήσης βίας για την είσοδο και έξοδο του κλέπτη από το σπίτι. Αν επιθυμείς να έχεις ευρύτερη κάλυψη, θα πρέπει να το ζητήσεις και να πληρώσεις επιπρόσθετα ασφάλιστρα.

Αν το σπίτι μου παραμείνει ακατοίκητο για κάποιο χρονικό διάστημα, είμαι καλυμμένος;
Συνήθως τα ασφαλιστήρια προβλέπουν ότι η κάλυψη τερματίζεται, όταν παραμείνει το σπίτι ακατοίκητο για χρονικό διάστημα πάνω από 30 ημέρες. Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να ενημερώσεις γραπτώς την ασφαλιστική σου εταιρεία, όταν πρόκειται να απουσιάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να εξασφαλίσεις την απαραίτητη κάλυψη, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Επίσης, μπορείς να διερευνήσεις το ενδεχόμενο απάλειψης της σχετικής εξαίρεσης από το ασφαλιστήριό σου, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο, ούτως ώστε να μην είσαι υποχρεωμένος κάθε φορά που θα απουσιάζεις να μπαίνεις σ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτό, ως συνήθως, γίνεται με στις εξοχικές κατοικίες.

Αν υποστούν ζημιές από θύελλα, καταιγίδα ή πλημμύρα, ο θερμοσίφωνας, η κεραία, οι τέντες ή τα περιτοιχίσματά μου, είμαι καλυμμένος;
Συνήθως όχι. Ζήτησε να μάθεις κατά πόσο τα πιο πάνω αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη και αν όχι, ζήτησε να συμπεριληφθούν, πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Για ποιο ποσό πρέπει να ασφαλίσω την περιουσία μου;
Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγεις να ασφαλιστείς. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ανάλογος θα είναι και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής σου, σε περίπτωση που θα υποστείς ζημιά και θα υποβάλεις απαίτηση. Δηλαδή αν επιλέξεις το ασφαλιστήριό σου να προβλέπει αποζημίωση με βάση την πραγματική αξία της περιουσίας σου, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής του σπιτιού ή αντικατάστασης του περιεχομένου, μείον παλαιότητα, φθορά ή χρήση και θα αποζημιωθείς με βάση αυτό τον υπολογισμό. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η παλαιότητα, φθορά ή χρήση πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση του ποσού της αποζημίωσης σου. Αν το ασφαλιστήριό σου προβλέπει αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης ή την αξία καινούργιου για παλιό, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής ή αντικατάστασης με καινούργιο, χωρίς αφαίρεση για παλαιότητα, φθορά ή χρήση. Αυτό σημαίνει ψηλότερο ασφαλισμένο ποσό, ψηλότερα ασφάλιστρα αλλά
και ψηλότερη αποζημίωση. Η αξία που ασφαλίζεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και απόφασης για να μην μείνεις εκτεθειμένος.

Τι άλλο πρέπει να προσέξω όσον αφορά το ασφαλισμένο ποσό;
Βεβαιώσου ότι το ασφαλισμένο ποσό για το κάθε είδος αντικειμένου που ασφαλίζεται (κτίριο, περιεχόμενο, πολύτιμα αντικείμενα) αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του, ούτως ώστε να μην είσαι υποασφαλισμένος αλλά ούτε και υπερασφαλισμένος. Για παράδειγμα, το ασφαλισμένο ποσό ενός διαμερίσματος που έχουμε αγοράσει, πρέπει να αντιπροσωπεύει την κατασκευαστική του αξία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αξία του οικοπέδου ή την αξία του λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Η αξία της περιουσίας μου υπολογίζεται από μένα ή από την ασφαλιστική εταιρεία;
Εσύ καθορίζεις το ποσό για το οποίο θέλεις να ασφαλίσεις την περιουσία σου.

Το ποσό που θα ασφαλίσω έχει καμιά σχέση με το δάνειο που πήρα από την τράπεζα;
Το ασφαλισμένο ποσό καθορίζεται από την αξία της περιουσίας και όχι από το ποσό του δανείου που έχεις πάρει από την τράπεζα. Φρόντισε να ασφαλίσεις την περιουσία σου στην πραγματική αξία και όχι στο ύψος του δανείου.

Τι επιπτώσεις θα έχω αν ασφαλίσω το σπίτι μου ή το περιεχόμενο για ποσό χαμηλότερο από την πραγματική αξία τους;
Σε περίπτωση απαίτησης, για οποιοδήποτε ποσό, μικρό ή μεγάλο, αναλαμβάνεις αναλογία των ζημιών, γιατί θεωρείσαι συνασφαλιστής. Για παράδειγμα, αν το σπίτι σου αξίζει €200.000 και το ασφαλίσεις €100.000 και υποστείς ζημιά €50.000, θα αποζημιωθείς μόνο για €25.000. Θα είσαι υπόλογος πάντοτε για το 50% οποιασδήποτε ζημιάς συμβεί. Με άλλα λόγια, υποασφάλιση σημαίνει μερική ασφάλιση, και μερική ασφάλιση σημαίνει μερική αποζημίωση.

Τι σημαίνει για μένα αν ασφαλίσω το σπίτι μου ή το περιεχόμενο του για ποσό μεγαλύτερο από την αξία τους;
Η υπερασφάλιση σημαίνει μόνο χαμένα ασφάλιστρα, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα εισπράξεις περισσότερα απ’ όσα αξίζει η περιουσία σου.

Πως μπορώ να ασφαλίσω τα πολύτιμα αντικείμενα που έχω;
Τα ασφαλιστήρια συνήθως καλύπτουν τα πολύτιμα αντικείμενα περιορίζοντας το ποσό κατά αντικείμενο αλλά και συνολικά. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσεις το ύψος της κάλυψης κατά αντικείμενο και στο σύνολο που σου προσφέρει τα ασφαλιστήριο σου και να ζητήσεις να εξασφαλίσεις κάλυψη στην πλήρη αξία πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Αν επιθυμείς, μπορείς να ζητήσεις ευρύτερη κάλυψη, γνωστή ως «κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων».
Αν ασφαλίζεις κοσμήματα αξίας, ρολόγια, πίνακες ζωγραφικής, γούνες και άλλα παρόμοια αντικείμενα, σου συνιστούμε, αν δεν το έχει ήδη κάνει η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία αποτείνεσαι για ασφάλιση, να ετοιμάσεις ένα λεπτομερή κατάλογο με την περιγραφή των αντικειμένων και αποδεικτικά στοιχεία για την αξία τους, που να επιβεβαιώνονται από εκτιμήσεις ειδικών. Αυτό διευκολύνει τόσο εσένα όσο και την ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, αφού με αυτό τον τρόπο δεν θα αμφισβητηθεί η αξία τους. Μία εισήγηση επίσης είναι να φωτογραφήσεις τα πολύτιμα αντικείμενα και να δώσεις αντίγραφα των φωτογραφιών στην ασφαλιστική εταιρεία σου. Αυτό θα σου αποβεί πολύ χρήσιμο σε περίπτωση κλοπής.

Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου και σε δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία;
Είναι καλύτερα να το αποφεύγεις, γιατί οι κίνδυνοι που θα καλύπτονται ή οι όροι ασφάλισης των δύο ασφαλιστηρίων μπορεί να μην είναι ταυτόσημοι, με αποτέλεσμα να μην αποζημιωθείς πλήρως τη δεδομένη στιγμή. Αν ασφαλίσεις το σπίτι σου και σε δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία, είναι απαραίτητο να ενημερώσεις γραπτώς και τις δυο ασφαλιστικές εταιρείες. Να γνωρίζεις όμως ότι σε περίπτωση απαίτησης θα αποζημιωθείς στο ύψος της πραγματικής σου ζημίας και η κάθε εταιρεία θα πληρώσει το ποσό που της αναλογεί με βάση τα ασφαλισμένα ποσά.

Πώς μπορώ να μειώσω το κόστος της ασφάλισής μου;
Αν δεν έχεις οποιοδήποτε σύστημα πυροπροστασίας ή συναγερμού για τον κίνδυνο κλοπής, είναι καιρός να το σκεφτείς σοβαρά, γιατί εκτός του ότι εξασφαλίζεις χαμηλότερα ασφάλιστρα, προστατεύεις καλύτερα την περιουσία σου. Μια άλλη σκέψη που μπορείς να κάνεις, είναι να αναλάβεις μεγαλύτερα
ποσά «απαλλαγών» από εκείνα που ζητά η ασφαλιστική εταιρεία. Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων, πιθανόν να σου παρέχει κάποια έκπτωση. Επιπρόσθετα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει αν αναλάβεις να παραμείνεις ασφαλισμένος για μια χρονική περίοδο τριών ή πέντε ετών με την ίδια ασφαλιστική εταιρεία. Φυσικά η πολιτική τιμολόγησης διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και καλά κάνεις να ζητήσεις λεπτομέρειες για τις εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση.

Θα πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μου;
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ενημερώνεις την ασφαλιστική εταιρεία σου για τυχόν αύξηση του περιεχομένου, αλλαγή στη χρήση του σπιτιού σου, επεκτάσεις ή επιδιορθώσεις που θα κάνεις στο κτίριο και που πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς;
 • Να επικοινωνήσεις αμέσως με την ασφαλιστική σου εταιρεία και να ζητήσεις καθοδήγηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να ακολουθήσεις τις οδηγίες στο ασφαλιστήριο σου, έχοντας επιπρόσθετα υπόψη τα πιο κάτω:
 • Αν πρόκειται για φωτιά, ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία.
 • Αν πρόκειται για κακόβουλη ζημιά ή κλοπή, ειδοποίησε την αστυνομία.
 • Μην προχωρήσεις σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς και μην πετάξεις οποιοδήποτε αντικείμενο που έχει υποστεί ζημιά πριν γίνει επιθεώρηση από την ασφαλιστική σου εταιρεία και μετά από συνεννόηση με αυτή. Αν χρειαστεί να κάνεις οποιεσδήποτε προσωρινές επιδιορθώσεις, για να μην επεκταθεί ακόμη περισσότερο η ζημιά, φύλαξε τις σχετικές αποδείξεις.
Η συνεργασία σου με τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας σου ή με τον πραγματογνώμονα που έχει οριστεί για την επιθεώρηση των ζημιών είναι απαραίτητη.

Μετά από μια αποζημίωση, επηρεάζονται καθόλου τα ασφαλισμένα ποσά και το ύψος της κάλυψης που μου προσφέρει το ασφαλιστήριό μου;
Το ασφαλιστήριό σου ισχύει συνήθως για ένα χρόνο. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή αναλαμβάνει, αν υποστείς ζημιά κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, να σε αποζημιώσει μέχρι το ύψος του ασφαλισμένου ποσού. Συνεπώς, από τη στιγμή που υποβάλλεις μια απαίτηση, το ασφαλισμένο ποσό μειώνεται για την υπόλοιπη χρονική περίοδο που ισχύει το ασφαλιστήριο κατά το ποσό της πληρωθείσας αποζημίωσης. Θα πρέπει να το επαναφέρεις στο αρχικό ποσό που ήταν ασφαλισμένη η περιουσία για να διατηρείς το ύψος του ασφαλισμένου ποσού στην πραγματική αξία της περιουσίας σου για τη υπόλοιπη περίοδο του ασφαλιστηρίου σου πληρώνοντας το ανάλογο ασφάλιστρο. Σημείωσε ότι υπάρχουν ασφαλιστήρια που προβλέπουν αυτόματη επαναφορά του ασφαλισμένου
ποσού μετά την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης και άλλα όχι. Διάβασε το ασφαλιστήριό σου, κι αν ισχύει το δεύτερο, θα πρέπει να ζητήσεις επαναφορά του ασφαλισμένου ποσού στο ύψος πριν συμβεί η ζημιά.

Κλάδος Ζωής

 
Ένα ασφαλιστήριο ζωής είναι μία μακροχρόνια δέσμευση. Δεν είναι σχεδιασμένο για να το εξαργυρώσεις γρήγορα. Προτού προχωρήσεις στη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός έτσι ώστε να επιλέξεις το κατάλληλο ασφαλιστήριο για σένα και την οικογένεια σου.
Η μακροχρόνια φύση του απαιτεί προβληματισμό για την κάλυψη όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών αναγκών σου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να σε βοηθήσουν να αποφασίσεις ποια προϊόντα ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές σου ανάγκες.


Γιατί πρέπει να κάνω Ασφάλιση Ζωής;
Ο κυριότερος λόγος είναι η οικονομική προστασία της οικογένειάς σου σε περίπτωση απώλειας της ζωής σου, απ’ οποιαδήποτε αιτία. Η Ασφάλιση Ζωής είναι επίσης ένα μέσο που σε βοηθά ν’ αποταμιεύεις και να επενδύεις συστηματικά για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου για την κάλυψη μελλοντικών οικονομικών αναγκών σου, όπως είναι:
•• η μόρφωση των παιδιών σου
•• η εξασφάλιση της συνταξιοδότησης σου
•• η απόκτηση κατοικίας
•• η αντιμετώπιση εκτάκτων οικονομικών αναγκών
•• η εξόφληση των υποχρεώσεών σου σε τρίτους.
Ακόμη, η Ασφάλιση Ζωής μπορεί να επεκταθεί με αριθμό Συμπληρωματικών Ωφελημάτων, για να καλύψει και άλλες ασφαλιστικές σου ανάγκες.

Τι πρέπει να προσέξω όταν κάνω μια Ασφάλιση Ζωής;
Τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξεις είναι:
•• Ν’ ανταποκρίνεται στις πραγματικές ασφαλιστικές σου ανάγκες, που μπορεί να είναι η ασφαλιστική προστασία, η αποταμίευση ή ένας συνδυασμός των δύο.
•• Να είσαι σε θέση να πληρώνεις με άνεση τα ασφάλιστρά σου, σύμφωνα πάντοτε με τις οικονομικές σου δυνατότητες
•• Να απαιτήσεις όπως η ασφαλιστική σου εταιρεία ή ο ασφαλιστικός σου διαμεσολαβητής προβεί σε μια λεπτομερή ανάλυση των αναγκών σου και σου δώσει γραπτώς όλες τις πληροφορίες που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία.
•• Να βεβαιωθείς ότι η προτεινόμενη ασφάλιση παρέχει ικανοποιητική προστασία για σένα και την οικογένειά σου.
•• Μην διστάσεις να ζητήσεις πληροφορίες και για άλλα σχέδια που υπάρχουν στην αγορά, για να διαμορφώσεις πλήρη άποψη για την ασφάλιση που πρόκειται να κάνεις.
•• Να απαντήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια όλες τις ερωτήσεις που θα σου υποβληθούν για τη μελέτη των ασφαλιστικών σου αναγκών καθώς επίσης και κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης για Ασφάλιση.
•• Γνώρισε τα δικαιώματα σου για πληροφορίες.

Πως μπορώ ν’ αποφασίσω για το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης που πρέπει να έχω ή για το ασφάλιστρο που θα πληρώνω;
Ο ασφαλιστικός σου διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία να κάνει μια πλήρη ανάλυση των αναγκών σου και να σου συστήσει την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεσαι τη δεδομένη στιγμή και να σου υποδείξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η ασφαλιστική μου κάλυψη θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές μου ανάγκες;
Θα πρέπει να ξέρεις ότι οποιαδήποτε ασφάλιση και να κάνεις σήμερα, μελλοντικά θα πρέπει να αναθεωρείς συχνά για να καλύπτεις τις μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές σου ανάγκες. Είναι καλό σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβαίνει κάποιο σημαντικό γεγονός στη ζωή σου, όπως για παράδειγμα γάμος, απόκτηση παιδιού κλπ, να επικοινωνείς με τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή για μια πληρέστερη ανάλυση των νέων αναγκών που προκύπτουν και αναθεώρηση των ασφαλιστικών σχεδίων σου.

Υπάρχουν κάποια άλλα ωφελήματα που θα μπορούσα να ενσωματώσω στο ασφαλιστήριό μου για να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες μου;
Στα περισσότερα ασφαλιστήρια Ζωής, μπορείς να προσθέσεις διάφορα συμπληρωματικά ωφελήματα για να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο την ασφαλιστική σου προστασία. Τέτοια παραδείγματα είναι η Πρόσθετη Απλή Ασφάλιση Ζωής, η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων, η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, η Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών και άλλα. Η ασφαλιστική σου εταιρεία ή ο ασφαλιστικός σου διαμεσολαβητής, με την κατάλληλη ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών σου, θα είναι σε θέση να σου προτείνει τα συμπληρωματικά ωφελήματα που θα πρέπει να περιλάβεις στο ασφαλιστήριό σου.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που δεν μπορώ να πληρώνω τ’ ασφάλιστρά μου;
Να εξαντλήσεις κάθε περιθώριο που έχεις για να διατηρήσεις το ασφαλιστήριό σου σε ισχύ. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, επικοινώνησε με την ασφαλιστική σου εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή για να εξετάσεις τις διάφορες επιλογές που έχεις στη διάθεσή σου, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων ή της μερικής εξαργύρωσης των μονάδων με τις οποίες είναι πιστωμένο το ασφαλιστήριό σου αν είναι συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης. Οι επιλογές εξαγοράς ή μετατροπής του ασφαλιστηρίου σου σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών, είναι κατά την γνώμη μας, οι τελευταίες που θα πρέπει να εξετάσεις αφού εξαντλήσεις όλες τις υπόλοιπες που έχεις στη διάθεση σου.

Τι εννοούμε όταν λέμε «εξαγορά του ασφαλιστηρίου μου»;
Είναι τα χρήματα που παίρνεις, όταν ακυρώνεις το ασφαλιστήριό σου πριν από την λήξη του. Αξία εξαγοράς έχουν όλα τα ασφαλιστήρια Ζωής, εκτός από την Απλή Ασφάλιση Ζωής. Η ημερομηνία από την οποία αποκτάς το δικαίωμα αυτό καθορίζεται στο ασφαλιστήριό σου, και διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Η πρόωρη εξαργύρωση συνήθως δεν είναι προς το συμφέρον σου αφού όχι μόνο θα πάψεις να έχεις την ασφαλιστική κάλυψη αλλά πολλές φορές υπάρχουν και επιβαρύνσεις για πρόωρη εξαγορά στα αρχικά στάδια ενός σχεδίου ενώ παράλληλα εάν το εξαγοράσεις πριν την συμπλήρωση των πρώτων 6 χρόνων θα υπάρχουν και φορολογικές επιπτώσεις. Σε συμβουλεύουμε να μην εξαγοράσεις πρόωρα το ασφαλιστήριο σου χωρίς να διευκρινήσεις τις συνέπειες και
πάρεις συμβουλή από ειδικό.

Όταν εξαγοράσω το ασφαλιστήριό μου θα εισπράξω το ποσό που αναγράφει στην πρόσκληση για ασφάλιση που μου ετοίμασε η εταιρεία;
Στην επεξήγηση οποιουδήποτε ασφαλιστικού σχεδίου η ασφαλιστική σου εταιρεία ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχουν υποχρέωση να σου παρουσιάσουν μια πρόσκληση για ασφάλιση, στην οποία φαίνονται οι ενδεικτικές μελλοντικές αξίες εξαγοράς. Στα σχέδια που είναι συνδεδεμένα με επενδυτικές μονάδες, οι αξίες αυτές υπολογίζονται με βάση κάποιες ενδεικτικές αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων, αφού όμως συνυπολογιστούν όλα τα έξοδα διαχείρισης ή/και επιβαρύνσεις εξαγοράς, αν υπάρχουν. Όπως είναι φυσικό, οι πραγματικές αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδεικτικές
αποδόσεις που φαίνονται στην πρόσκληση για ασφάλιση, και ως εκ τούτου η αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου σου είναι απίθανο να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πρόσκληση για ασφάλιση, αφού αυτή θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές αποδόσεις των ταμείων.

Τι εννοούμε όταν λέμε «ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών»;
Αυτό σημαίνει ότι εξασκείς το δικαίωμα, που πιθανόν να σου προσφέρει το ασφαλιστήριο σου, να τερματίσεις την πληρωμή περαιτέρω ασφαλίστρων. Σε τέτοια περίπτωση, το ασφαλιστήριο σου παραμένει σε ισχύ αλλά θα πρέπει να διερευνήσεις πως επηρεάζονται οι ασφαλιστικές σου καλύψεις. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι πιθανό ορισμένες να μειώνονται ή ακόμη και να ακυρώνονται.

Μπορώ να εκχωρήσω οποιοδήποτε ασφαλιστήριό μου Ζωής σε μια τράπεζα, για σκοπούς εξασφάλισης δανείου;
Το ασφαλιστήριό σου Ζωής είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, που γίνεται αποδεκτό ως πρόσθετη εξασφάλιση από μια τράπεζα και για αυτό το λόγο γίνεται αποδεκτή συνήθως η εκχώρηση του.

Αν αλλάξω γνώμη σχετικά με το ασφαλιστήριο μου Ζωής, τι μπορώ να κάνω;
Εχεις το δικαίωμα, μέσα σε 30 ημέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου σου Ζωής ή την αποστολή του με συστημένη επιστολή, να ενημερώσεις γραπτώς την ασφαλιστική σου εταιρεία για την απόφασή σου προς υπαναχώρηση και ακύρωση του ασφαλιστηρίου. Η ασφαλιστική σου εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έχεις πληρώσει αλλά θα αφαιρέσει οποιαδήποτε έξοδα έχει καταβάλει για ιατρικές εξετάσεις στις οποίες έχεις υποβληθεί για σκοπούς αξιολόγησης και αποδοχής της πρότασής σου για ασφάλιση.
Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800