Ασφάλιση φωτοβολταϊκών

Που απευθύνεται το πρόγραμμα:

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών Φωτοβολταϊκών μονάδων, οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν ή βρίσκονται ήδη εγκαταστημένες σε οροφές κατοικιών / πολυκατοικιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή μικρών Φωτοβολταϊκών πάρκων με παραγωγική δυνατότητα ως 150ΚWp.
Το πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει την περίοδο εγκατάστασης ή/και την περίοδο λειτουργίας. 

Α. Περίοδος Εγκατάστασης

 

Οι Ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται:

Ασφάλιση Κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων/Συναρμολόγησης (CAR/EAR) για το υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό.

Μπορούν να ασφαλιστούν τα παρακάτω:

  • Συμβατικές εργασίες (Πραγματικός Προϋπολογισμός)
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός (Προαιρετικά)
  • Περιουσία υπό φροντίδα / έλεγχο (Προαιρετικά)
  • Απομάκρυνση ερειπίων


Καλύψεις: Σύμφωνα με το συμβόλαιο «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων/Συναρμολόγησης» καλύπτονται τα πιο πάνω αντικείμενα για κάθε απρόοπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά από αιτίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι,

πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, θύελλα, καταιγίδα, παγετός, χιονόπτωση, πλημμύρα, κατολίσθηση, καθίζηση, σεισμός, κλοπή, πτώση αεροσκαφών, κακόβουλες πράξεις τρίτων, ανθρώπινο σφάλμα, βραχυκύκλωμα, κ.λπ.

 

Β. Περίοδος Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι Ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται:

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου για το Φωτοβολταϊκό
Γενική Αστική Ευθύνη Από την λειτουργία του Φωτοβολταϊκού προς Τρίτους

Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει & Αστική Ευθύνη από:
-Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης & επισκευών.

Προαιρετικά καλύπτονται επίσης:

  • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών για τις μηχανολογικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν στον εξοπλισμό του φωτοβολταϊκού σταθμού.
  • Ασφάλιση Απώλειας Κερδών / Διακοπής εργασιών με την οποία εξασφαλίζεται το εισόδημα από την εκμετάλευση του φωτοβολταϊκού σταθμού συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς.
  • Κάθε τμήμα ασφάλισης λειτουργεί ανεξάρτητα, συμπληρωματικά, προσθετικά παρέχοντας πραγματική προστασία στον Ασφαλιζόμενο.

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει κάθε
τυχαία υλική ζημία, καθώς και όλους τους κινδύνους και
περιπτώσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημίες που θα προέλθουν από:
Φωτιά από δάσος – δασική – αγροτική έκταση,Κεραυνό, Καπνό, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ευρεία Έκρηξη, Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι και βάρος χιονιού, Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης,θέρμανσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου, Πρόσκρουση Οχήματος, Πτώση Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών, Βραχυκύκλωμα, Κλοπή και Ζημίες Κλέφτη, Θραύση Κρυστάλλων, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακό-βουλες Ενέργειες, Πτώση Δένδρων & Στύλων,Διαρροή Δεξαμενών.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800