Αστική ευθύνη εργοδότη

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και σύνταξης των εργαζομένων σε κοινωνικούς φορείς. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, η ευθύνη του εργοδότη (ως απόρροια "πταίσματος" του) μπορεί να περιλάβει την καταβολή τόσο συγκεκριμένων ημερομισθίων όσο και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ή ψυχικής οδύνης -σε περίπτωση μοιραίου εργατικού ατυχήματος- στους συγγενείς) σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα.

Το πρόγραμμα ασφάλισης "Αστικής Ευθύνης Εργοδότη" προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων / εργοδοτών για απαιτήσεις και αποζημιώσεις προσωπικού (υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού), είτε είναι αυτό έμμισθο, είτε συνδέεται μαζί του με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνεπεία εργατικού ατυχήματος.

 

Πλεονεκτήματα του ασφαλιστικού προγράμματος

Δυνατότητα κάλυψης θυγατρικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων οπουδήποτε στο εξωτερικό, με όρους εναρμονισμένους με την τοπική νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας
Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
Παροχή κάλυψης καθ’ υπέρβαση άλλων υφιστάμενων ασφαλιστηρίων, αυξάνοντας το ποσό ασφαλιστικής κάλυψης με ευνοϊκότερο κόστος
Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε εγερθεί η απαίτηση

 

Πού απευθύνεται

Στις επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων, όπως εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, υπηρεσίες, εκπαίδευση, τουρισμός, κατασκευές, κ.α., είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

 

Τι καλύπτει

  1. Τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που παρέχεται από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης και εκείνου που πραγματικά καταβάλλεται από τον εργοδότη (σύμφωνα με τις μισθολογικές καταστάσεις, μέχρι 45 ημέρες από το ατύχημα)

  2. Αξιώσεις χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος, σε περίπτωση τραυματισμού του και λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών του, σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800