Ασφάλιση έργων τέχνης

Η τέχνη της ασφάλισης

 

Πίνακες, χαλιά, βιβλία, κειμήλια, συλλογές και άλλα, αφήνονται στην τύχη τους τις περισσότερες φορές. Αντικείμενα σημαντικής αξίας, που περιέχονται σε ένα σπίτι μένουν εκτεθειμένα σε κινδύνους. Μια κλοπή, μια φωτιά ή μια πλημμύρα μπορεί να γίνει αιτία να χαθούν.
Τα έργα τέχνης αποτελούν ειδική ομάδα περιουσιακών στοιχείων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούν να ενταχθούν στους γενικούς κανόνες ασφάλισης, όπως τα υπόλοιπα κινητά περιουσιακά στοιχεία και γι’ αυτό έχουν δημιουργηθεί ειδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Βέβαια, αν στο πλαίσιο μιας οικοσκευής περιλαμβάνεται και ένας πίνακας ζωγραφικής διάσημου ζωγράφου ή μια παλιά αυθεντική εικόνα αγιογραφίας ή ένα σπάνιο βιβλίο, δεν χρειάζεται να εκδοθεί ειδικό ασφαλιστήριο. Στο συμβόλαιο ασφάλισης της κατοικίας μπορεί να γίνει ειδική αναφορά, με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις και να ασφαλισθεί το μεμονωμένο αυτό έργο τέχνης. Όταν, όμως, υπάρχουν περισσότερα έργα τέχνης, τότε θα πρέπει να ασφαλισθούν με ειδικό συμβόλαιο.Σε ποιους απευθύνονται:


Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έργων τέχνης απευθύνονται σε τρεις ομάδες πελατών:
1. Στους ιδιώτες (συλλέκτες ή όχι) που έχουν στο σπίτι τους έργα τέχνης
2. Στις επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές έργων τέχνης
3. Σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία έργων τέχνης

Σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος κατέχει νόμιμα έργα τέχνης, κάθε μορφής, είτε ως ιδιώτης, είτε ως επαγγελματίας, είτε ως ειδικός φορέας, μπορεί να τα ασφαλίσει.Ποια θεωρούνται έργα τέχνης:


Όταν αναφερόμαστε σε έργα τέχνης, που βρίσκονται σε κατοικίες ή γραφεία, με ένα ασφαλιστήριο έργων τέχνης μπορούμε να καλύψουμε:
• Πίνακες ζωγραφικής, λιθογραφίες και φωτογραφίες
• Παλαιά και σπάνια βιβλία
• Εικόνες
• Νομίσματα, γραμματόσημα
• Γλυπτά, κεραμικά και πορσελάνες
• Αντικείμενα από γυαλί και λοιπά εύθραυστα υλικά
• Κατασκευές από πολύτιμα μέταλλα
• Έπιπλα αντίκες
• Ρολόγια τοίχου, χειρός και επιτραπέζια
• Συλλογές και συλλεκτικά είδη
• Κοσμήματα
• Γούνες
• Χαλιά
• Κάθε άλλο αντικείμενο συλλεκτικής αξίας

Φυσικά, όλα αυτά τα αντικείμενα πρέπει να είναι μοναδικά ή σπάνια ή πολύ παλιά ή πρωτότυπα έργα. Μπορεί να έχουν αγοραστεί από αίθουσες τέχνης ή από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή να βρέθηκαν στην κατοχή μας από κληρονομιά, ως οικογενειακά κειμήλια. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να είναι μαζικής παραγωγής, γιατί τότε δεν θεωρούνται έργα τέχνης.
Εκτός όμως, από ιδιωτικές συλλογές ή μεμονωμένα έργα που βρίσκονται σε σπίτια ή γραφεία επιχειρήσεων, με ειδικά ασφαλιστήρια έργων τέχνης ασφαλίζονται και μόνιμες ή προσωρινές εκθέσεις σε Μουσεία, Πινακοθήκες, Αίθουσες Τέχνης, Πολιτιστικούς φορείς κ.λπ. Ασφαλίζεται, επίσης, η μεταφορά των έργων τέχνης από και προς τους εκθεσιακούς χώρους, εντός και εκτός Ελλάδας.

Κίνδυνοι που καλύπτονται:
Τα έργα τέχνης μπορούν να ασφαλισθούν για φυσική απώλεια ή ζημιά που θα συμβεί κατά την περίοδο ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τους προς εκθεσιακούς χώρους, εκτιμητές, συντηρητές κ.λπ, καθώς επίσης και κατά την προσωρινή τους αποθήκευση. Η ασφάλιση ισχύει πάντα εντός των γεωγραφικών ορίων που έχουν δηλωθεί.

Συνεπώς, καλύπτονται ζημιές, φθορές και ολική ή μερική καταστροφή, που μπορεί να προέλθουν από:
• φωτιά, σχεδόν, από κάθε αιτία
• φυσικά φαινόμενα (σεισμό, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι κ.λπ)
• κακόβουλες πράξεις
• πολιτικούς κινδύνους
• θραύση σωληνώσεων ή υπερχείλιση δεξαμενών, και βέβαια,
• απώλεια των έργων, λόγω κλοπής ή ληστείας

Για την ασφάλιση έργων τέχνης υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις, όπως είναι, όχι μόνο η ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας, αλλά και η λειτουργία των συστημάτων αυτών, οποτεδήποτε απουσιάζουν οι ιδιοκτήτες ή τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί για τη φύλαξη των χώρων.

Εξαιρέσεις
Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, στην ασφάλιση των έργων τέχνης ισχύουν, πέραν των συνηθισμένων εξαιρέσεων και ειδικές πρόσθετες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα, οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ή απορρέει από:
φυσιολογική φθορά ή παλαιότητα επισκευή, αποκατάσταση, συντήρηση ή παρόμοια διαδικασία
αθέμιτη πράξη ή μυστηριώδη εξαφάνιση δήμευση, επίταξη, εθνικοποίηση, καταστροφή κ.λπ, μετά από κυβερνητική διαταγή ή απόφαση δημόσιας ή τοπικής αρχής

Ασφαλιζόμενες αξίες
Στα έργα τέχνης ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός. Δεν υπάρχουν αξίες αντικατάστασης, όπως στις περιπτώσεις ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων, αφού ένα έργο τέχνης δεν αντικαθίσταται, ούτε από ένα ίδιο, ούτε από ένα παρόμοιο. Το κάθε έργο τέχνης είναι μοναδικό και αναντικατάστατο. Πολλές φορές, η συναισθηματική αξία για ένα έργο τέχνης είναι εξίσου μεγάλη ή μεγαλύτερη από την οικονομική του αξία.
Η ασφαλιζόμενη αξία προσδιορίζεται κάθε φορά από εμπειρογνώμονες και τεχνοκριτικούς, με βάση σειρά χαρακτηριστικών του έργου και ανάλογα με την σπανιότητά του. Η ασφαλισμένη αξία είναι πάντοτε «συμφωνημένη αξία» μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρίας και δεν είναι διαπραγματεύσιμη, σε περίπτωση ζημιάς.
Ειδική πρόβλεψη ασφαλιζομένων κεφαλαίων και, αντίστοιχης, αποζημίωσης υπάρχει και για τα έργα τέχνης που αποτελούν μέρος ή τμήμα ευρύτερου συνόλου. Για παράδειγμα, αγαλματίδιο που μαζί με όμοιο αποτελούν ζεύγος ή νομίσματα που εντάσσονται σε συλλογή ομοειδών νομισμάτων κ.λπ, η αξία του κάθε μέρους επηρεάζει τη συνολική αξία της συλλογής και αντίστροφα.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800