Βιβλιάριο υγείας ΟΑΕΕ

Το βιβλιάριο ασθενείας αποτελεί για τον ασφαλισμένο απαραίτητο στοιχείο για παροχές (νοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα, κ.τλ). Κάθε ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει 4 μήνες από την εγγραφή του στα μητρώα του ΟΑΕΕ και δεν έχει οφειλές προς τον οργανισμό δικαιούται βιβλιάριο ασθενείας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του ατομικού βιβλιάριου υγείας είναι:

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
 3. 2 Φωτογραφίες
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα και βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθένειας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα αν υπήρχε.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του οικογενειακού βιβλιάριου υγείας είναι:

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου (για ασφάλιση συζύγου) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων (για ασφάλιση τέκνου)
 3. Πιστοποιητικό σπουδών για τους φοιτητές (μετά το 24ο έτος και μέχρι το 26ο έτος ηλικίας τους).
 4. 2 φωτογραφίες για κάθε μέλος
 5. Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθένειας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα αν υπάρχει
 6. Εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους 
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο σύζυγος είναι άνεργος και ανασφάλιστος (για ασφάλιση συζύγου) ή Υπεύθυνη Δήλωση για τέκνα ηλικίας 18- 24 ετών ότι είναι άνεργα, άγαμα και ανασφάλιστα (για ασφάλιση τέκνου)

Ο ασφαλισμένος δικαιούται τις παροχές του κλάδου υγείας για ένα χρόνο μετά από τη διακοπή της ασφάλισης (αν κάνει διακοπή του επαγγέλματος).

Σε περίπτωση επανεγγραφής στον ΟΑΕΕ ο ασφαλισμένος δικαιούται να κάνει αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου υγείας μετά από 2 μήνες. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια ασφάλισης η ασφαλιστική ικανότητα αποκτάται αμέσως, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές.

Η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας γίνεται με το ειδικό αυτοκόλλητο που αποστέλλει ο ΟΑΕΕ στους ασφαλισμένους και ισχύει για 1 έτος. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δε λάβει το ειδικό αυτοκόλλητο της θεώρησης (γιατί έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, δεν έχει ΑΜΚΑ, κ.τλ) πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΕ που υπάγεται ώστε να ζητήσει τη θεώρηση.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800