Αστική ευθύνη ξενοδοχείων

Άνω των 20 κλινών

Ασφαλιζόμενος:

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 20 κλινών

 

Τρίτοι:

Οι ένοικοι και οι επισκέπτες των ξενοδοχειακών μονάδων.

 

Καλύψεις:

α) οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες

της ασφαλιζόμενης ξενοδοχείακής μονάδας  και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για

το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή το προσωπικό του.

 

β) οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του

ξενοδοχείου.

 

γ)ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας

 

δ) οι σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους

ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας από πυρκαϊά/έκρηξη οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε  υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου

 

ε) η τροφική δηλητηρίαση των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο

 

στ) η κλοπή/απώλεια/ζημιά των αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας, που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου.

 

ζ) η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι του προσωπικού του, που απασχολείται στην επιχείρησή του,  για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις του ως εργοδότη.

 

Ενδεικτικές εξαιρέσεις

Α. η τροφική δηλητηρίαση που τυχόν θα προξενηθεί σε πελάτες του ασφαλιζομένου καλύπτεται  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-          οι παθόντες να είναι τουλάχιστον τρεις, με παρόμοια συμπτώματα, για κάθε ένα συμβάν

-          το συμβάν να οφείλεται σε ιδιοπαρασκευάσματα του λήπτη της ασφάλισης και όχι σε προϊόντα τρίτων  (έτοιμα/τυποποιημένα)

 

Β) από την κάλυψη κλοπής/ ζημιάς /απώλειας αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών των ξενοδοχειακών μονάδων εξαιρούνται:  :χρήματα και λoιπές αξίες, κoσμήματα, τιμαλφή, vidoecamera, φωτ.μηχαvές, walkman, discman, MP3, ΜΡ4 συσκευές,  ηλεκτρονικά παιχνίδια (PSP, NINTENDO, GAME BOY και συναφή), κινητά τηλέφωνα,  κάρτες και αξεσουάρ αυτών και πάσης φύσεως σκάφη.

 

Σημαντική σημείωση

Σχεδόν όλα τα συμβόλαια μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν καλύψεις όπως και εξαιρέσεις, πάντα σε συνεννόηση με τον κλάδο.

 

Κάτω των 20 κλινών

 

Ασφαλιζόμενος:

Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενες  βίλες δυναμικότητος έως 20 κλινες

 

Τρίτοι:

Οι ένοικοι και οι επισκέπτες των καταλυμάτων.

 

Καλύψεις:

α) οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες

του ασφαλιζομένου καταλύματος  και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για

το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή το προσωπικό του.

 

β) οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του

καταλύματος.

γ)ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας

δ) οι σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους

ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας από πυρκαϊά/έκρηξη οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε  υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800