Ασφάλιση μηχανημάτων έργου

Ασφαλιζόμενος:

Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος έργου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

Τρίτοι:

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τον ασφαλιζόμενο

Καλύψεις:

Ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) πoυ θα προκληθούν από τη χρήση του ασφαλιζόμενου μηχανήματος ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ, εντός εργοταξίου ή αποθηκευτικού χώρου (περιλαμβανομένων και των ζημιών που θα προκληθούν ΑΠΟ το μεταφερόμενο ή ανυψούμενο φορτίο).

Εξαιρέσεις:

Ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ασφαλιζομένου μηχανήματος ως όχημα.

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι:

Εφόσον ζητηθεί, μπορεί να καλυφθεί, μέχρι του ποσού των € 6.000 και η ζημιά που τυχόν θα προκληθεί από τη χρήση, ως εργαλείο, του ασφαλιζομένου μηχανήματος στο ίδιο το ανυψούμενο ή μεταφερόμενο φορτίο, με την είσπραξη επασφαλίστρου.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ:

Τα προς ασφάλιση μηχανήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος έργου (ΜΕ), αντίγραφο της οποίας θα επισυνάπτεται στην πρόταση ασφαλίσεως. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800