Αστική ευθύνη ταξιδιωτικών γραφείων

ασφαλεια ταξιδιωτικου γραφειου

Τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα καλούνται, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού, να παρέχουν τις βέλτιστες κατά το δυνατό υπηρεσίες στους πελάτες τους, οι οποίες ολοκληρώνονται με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης. Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις απορρέουν καταρχάς από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ήδη από το 1996 ενσωματωμένη στο Ελληνικό δίκαιο, η οποία με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών έχει θεσπίσει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα ταξιδιωτικά γραφεία καλούνται να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις συνεργασίας με τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού. 

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Γραφείων προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και την αποζημίωση οιουδήποτε υποστεί Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Η κάλυψη της οικονομικής ζημίας, της επακόλουθης ηθικής βλάβης, των εξόδων επαναπατρισμού και πτώχευσης / αφερεγγυότητας, παρέχεται μέσω του ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Γραφείων. 

Που απευθύνεται

Σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία (ταξιδιωτικούς πράκτορες, διοργανωτές / πωλητές ταξιδιών) που δραστηριοποιούνται στον τοπικό, εξερχόμενο (OUTGOING) ή εισερχόμενο (INCOMING) τουρισμό.

Η κάλυψη

Το ασφαλιστήριο ενεργοποιείται από αξιώσεις τρίτων οι οποίες προκύπτουν από:

1) από την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης ως ταξιδιωτικό γραφείο,

2) από την κατοχή, χρήση, λειτουργία των χώρων γραφείων της επιχείρησης

Οι αξιώσεις αυτές αφορούν σε αποζημίωση για:

α) ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων

β) σωματικές βλάβες / θάνατο τρίτων, περιλαμβάνοντας (παραδειγματικά):

  • Νοσηλεία (εξετάσεις, θεραπεία, φάρμακα, φυσιοθεραπεία, αμοιβές ιατρών – νοσήλια)
  • Μεταφορικά (διακομιδή ασθενούς, ταξί, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο)
  • Φροντίδα (περίθαλψη κατ’ οίκον, οικιακή βοηθός)
  • Βοηθήματα (πιθανή ανάγκη βελτιωμένης τροφής, πατερίτσες, αναπηρικό καροτσάκι, ειδικά υποδήματα)
  • Αποθετική ζημία / διαφυγόντα κέρδη, π.χ. Απουσία από την εργασία
  • Ηθική Βλάβη / Ψυχική Οδύνη: Χρηματικό ποσό που επιδικάζεται ως ηθική παρηγοριά

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • στην περίπτωση του εξερχόμενου τουρισμού, τα γεωγραφικά όρια της κάλυψης είναι παγκόσμια, καλύπτοντας έτσι ατυχήματα που θα συμβούν οπουδήποτε στον κόσμο
  • στην περίπτωση του εισερχόμενου τουρισμού, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι της χώρας όπου θα εγερθεί η απαίτηση (εξαιρουμένης μόνο της Βόρειας Αμερικής και Αυστραλίας).
  • οι όροι του ασφαλιστηρίου είναι το ευρέως διαδεδομένο διεθνώς λεκτικό Commercial General Liability, το οποίο είναι δοκιμασμένο στην Ευρωπαϊκή νομολογία επί δεκαετίες
  • Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησης
Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800