Νομική προστασία ιατρών

Με την Νομική Προστασία Ιατρών μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να αποκρούσετε αποτελεσματικά με όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται κάθε κατηγορία που τυχόν σας προσάψουν σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος σας, αλλά και να αξιώσετε αποζημίωση σε περιπτώσεις ηθικής και επαγγελματικής ζημίας.


Και όχι μόνο.

Επιπλέον, με ένα πλέγμα ουσιαστικών καλύψεων που παρέχονται με αυτό το Πρόγραμμα μπορείτε να αντιμετωπίσετε πολλά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία του Ιατρείου σας και να κατοχυρώνετε έτσι τα δικαιώματα σας χωρίς έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία.

Με ένα προνομιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο, η υψηλή τεχνογνωσία της D.A.S., η διεθνής εμπειρία της και ο επαγγελματισμός των Συνεργατών της θα δημιουργήσουν ένα «κύκλο προστασίας» γύρω σας για να μπορείτε να βρείτε πάντα το δίκιο σας!

 

Ποιοι Καλύπτονται

Ο Ιατρός και το Ιατρείο του

 

Που Καλύπτεστε

Οπουδήποτε ασκείται το επάγγελμα σας στην Ελλάδα

Καλύψεις

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις, ενέργειες ή παραλήψεις που σχετίζονται με το ιατρικό επάγγελμα, όπως:

 • Εσφαλμένη διάγνωση
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή
 • Αισθητική παραμόρφωση
 • Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια
 • Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση
 • Επαγγελματική εχεμύθεια - παραβίαση ιατρικού απορρήτου
 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών

Υποβολή Μηνύσεων και Κατάθεση Αγωγών Αποζημίωσης κατά Τρίτων
Για περιπτώσεις όπως:

 • Δυσφήμιση
 • Συκοφαντική δυσφήμιση
 • Ηθική και επαγγελματική ζημιά από αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις
 • Ψευδής καταμήνυοη
 • Εξύβριση - χειροδικ/α
 • Πρόκληση σωματικών βλαβών

Διαφορές με την Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας

Διαφορές με Προμηθευτές από Αγορά Ελαττωματικών Μηχανημάτων για το Ιατρείο
Για περιπτώσεις όπως:

 • Άρνηση αντικατάστασης εξαρτήματος που παρουσιάζει βλάβη, ενώ το μηχάνημα καλύπτεται με εγγύηση
 • Μη τήρηση όρων service - εγγύησης κά.

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης για Ζημιές στο Ιατρείο
Για περιπτώσεις όπως:

 • Βλάβη ιατρικών μηχανημάτων από συνεχή αυξομείωση της τάσης του ρεύματος
 • Πλημμύρα οπό διαρροή σωληνώσεων τρίτων
 • Μετάδοση πυρκαγιάς από διπλανό κτίσμα κά

Υπαλληλικές Διαφορές με το Προσωπικό του Ιατρείου
Για περιπτώσεις που ένας Εργαζόμενος σας στρέφεται εναντίον σας με:

 • Αγωγή ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση
 • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων, ή νόμιμης άδειας κ.ά.

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επαγγελματικής Στέγης (Ιατρείο)
Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως;

 • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη
 • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.ά.

Διαφορές με Ασφαλιστικές Εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά Κινδύνων Περιουσίας
Πα περιπτώσεις που αφορούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επαγγελματικής σας στέγης, όπως:

 • Καταβολή μικρότερης από τα προβλεπόμενα αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής, πλημμύρας, σεισμού κά.

Συνδυάστε νομική προστασία ιατρών με συμβόλαιο αστικής ευθύνης ιατρών και εξασφαλιστείτε πλήρως

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800