Αστική ευθύνη εκπαιδευτηρίων | παιδικών σταθμών | σχολείων | σχολών

Αστική ευθύνη εκπαιδευτηρίων | παιδικών σταθμών | σχολείων | σχολών

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του εκπαιδευτηρίου για ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε μαθητές ή/και πελάτες επισκέπτες στους χώρους του ασφαλισμένου σχολείου και για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος. Περιλαμβάνεται και η κάλυψη από πυρκαγιά ή έκρηξη εντός των καλυπτομένων χώρων.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ή φροντιστηρίων και σε υπεύθυνους δημοσίων σχολών.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αστική Ευθύνη : Από Τροφική Δηλητηρίαση

Πρόσθετο ασφάλιστρο: 20% επί του ολικού ασφαλίστρου που θα προκύψει από τον υπολογισμό του βασικού προγράμματος.

Απαλλαγή: 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 200. 

Προϋπόθεση: Θεωρείται ότι πρόκειται για τροφική δηλητηρίαση εάν εμφανιστούν τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον τρία (3) άτομα.

Εργοδοτική

Πρόσθετο : 20% επί του ολικού ασφαλίστρου που θα προκύψει από τον υπολογισμό ασφάλιστρο του βασικού προγράμματος.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος


 

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800