Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Εξασφαλίστε το δικό σας αύριο... σήμερα.

Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, οφείλουμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Η οικονομική κρίση και οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις μας επηρεάζουν όλους άμεσα. Πλέον, θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ότι τα πράγματα θα είναι σαφώς διαφορετικά. Εξάλλου, οι αλλαγές που συντελούνται στο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι μεγάλες και η αβεβαιότητα για τα μελλοντικά μας εισοδήματα υπαρκτή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οφείλουμε να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας. Και θα πρέπει να φροντίσουμε γι’ αυτό όσο είναι νωρίς, για να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και μετά τη συνταξιοδότησή μας.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτή, αφού συνειδητοποιούν ότι τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισής τους θα τους επιτρέψουν να χαρούν τη ζωή τότε ακριβώς που θα έχουν στη διάθεσή τους τον πολυπόθητο χρόνο.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατανοεί απόλυτα τις οικονομικές συνθήκες και τις απαιτήσεις του σήμερα αλλά και τις ανησυχίες για το αύριο. Για το λόγο αυτό σχεδιάζει και προσφέρει πρωτοποριακά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα που ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και δίνουν λύσεις σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται πραγματικά για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών του αναγκών.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα Ευέλικτης Συνταξιοδοτικής Αποταμίευσης σας βοηθάει να «χτίσετε» τη σύνταξή σας σταδιακά και όπως εσείς επιθυμείτε.

Είναι ένα πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοζόμενο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας, αφού σας δίνει τη δυνατότητα να καταβάλλετε το ασφάλιστρο που εσείς επιθυμείτε, όποτε το επιθυμείτε, ανάλογα με τις προσωπικές οικονομικές σας δυνατότητες.

  Με την «Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη» μπορείτε να καλύψετε τις Συνταξιοδοτικές σας ανάγκες, έχοντας μοναδικά οφέλη:

 

Ευελιξία

 • στο ύψος και τη συχνότητα του ασφαλίστρου που καταβάλλετε.
 • στη χρονική στιγμή της αγοράς των εγγυημένων συντάξεών σας. Μετά τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη του συμβολαίου και κάθε χρόνο (στην ημερομηνία που υπογράφηκε το συμβόλαιο), μπορείτε να επιλέξετε την αγορά Σύνταξης, χρησιμοποιώντας το συνολικό ποσό που έχετε συγκεντρώσει ή μέρος αυτού.
 • στην επιλογή της ηλικίας έναρξης συνταξιοδότησης (με ελάχιστη ηλικία τα 50 έτη και μέγιστη τα 75), με δυνατότητα επιλογής ακόμα και διαφορετικών ηλικιών έναρξης συνταξιοδότησης.
 • στην επιλογή της παροχής (καταβολή μηνιαίας Σύνταξης ή Εφάπαξ ή συνδυασμού τους).
 • στον τύπο της σύνταξης (ισόβια, μεταβιβαζόμενη, αναπροσαρμοζόμενη κ.λ.π.) και τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συντάξεων, διαφορετικού τύπου.
 • Διαχείριση των αποταμιεύσεών σας με γνώμονα την ασφάλεια (αφού πρόκειται για αποταμίευση με στόχο την εξασφάλιση συνταξιοδοτικού εισοδήματος) και απόλυτη διαφάνεια στην πληροφόρησή σας.
 • Εγγυημένη και ισόβια παροχή από τη στιγμή που αγοράζετε τη σύνταξη.
 • Δυνατότητα προγραμματισμού του μέλλοντος, σήμερα. Επιλογή του ποσού της μηνιαίας σύνταξης από τη στιγμή που την αγοράζετε, με αποτέλεσμα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό της σύνταξης που θα σας καταβληθεί, τη χρονική στιγμή που επιλέξατε.
 • Προσαρμογή του ασφαλίστρου στις οικονομικές σας δυνατότητες, χωρίς συνέπειες για την ισχύ του προγράμματος και χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξεις που έχουν ήδη κατοχυρωθεί.
 • Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέγετε τη διάρκεια που θα είναι οι αγαπημένοι σας εξασφαλισμένοι, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο.

 

  Επιπλέον παροχές του προγράμματος:

 • Ασφαλιστική προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη συνταξιοδότηση.
 • Δυνατότητα εξαγοράς του ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη συμπλήρωση του 1ου έτους ασφάλισης.
 • Φοροαπαλλαγές. Σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό νόμο, ποσοστό του ασφαλίστρου που θα καταβάλλετε κάθε χρόνο, αφαιρείται από το φόρο σας. Έτσι, η αποταμίευσή σας γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική.
 • Ενημέρωσή σας από την Εθνική Ασφαλιστική καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με απόλυτη διαφάνεια για την επένδυση των ασφαλίστρων και την εξέλιξη των παροχών σας.

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής βρίσκεται φυσικά πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, για να αναλύσει το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη» και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

     4 Μοναδικοί λόγοι για να επιλέξετε την «Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη»

 1. Εγγύηση. Το ποσό της Σύνταξης είναι εγγυημένο, ενώ σας δίδεται και σχετικό πιστοποιητικό από την Εθνική Ασφαλιστική για κάθε ποσό σύνταξης που «κλειδώνετε».

 2. Αυτονομία. Η Σύνταξή σας έχει πλήρη αυτονομία και εξαρτάται μόνο από τα ασφάλιστρα που έχετε πληρώσει (και τις αποδόσεις). Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται από τις μελλοντικές σας επιλογές.

 3. Ευελιξία. Κάθε φορά, μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικό τύπο Σύνταξης ή/και διαφορετική ηλικία έναρξης της Συνταξιοδότησης, για την κάθε Σύνταξή, καθώς και να καταβάλλετε το ασφάλιστρο που επιθυμείτε, όποτε το επιθυμείτε.

 4. Ελευθερία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχετε πλήρη ελευθερία στη σύνθεση της Σύνταξής σας. Το σύνολο των Συντάξεων, που έχουν αγοραστεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα αποτελεί τη συνολική Σύνταξη που θα σας καταβάλλεται στις ηλικίες που έχετε επιλέξει.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

 

Το πρόγραμμα σας παρέχει ισόβια μηνιαία σύνταξη.
Προβλέπει συνέχιση της καταβολής της σύνταξης, στους δικούς σας ανθρώπους, εφόσον και για όσο διάστημα έχετε επιλέξει την εγγυημένη περίοδο καταβολής της σύνταξης.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

 

Λειτουργία και παροχές του προγράμματος

Το πρόγραμμα σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε:

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρω.

Το χρονικό διάστημα της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης, στα άτομα που εσείς επιλέγετε

Την διάρκεια του προγράμματος με ελάχιστο τα 5 έτη

Την ηλικία συνταξιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 50 ετών και μικρότερη ή ίση των 75 ετών.

Παρέχονται όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις.

 

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ:

Α)Σε περίπτωση επιβίωσης στη λήξη της ασφάλισης.
Iσόβια μηνιαία σύνταξη. Η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης ορίζεται από εσάς στην αίτηση ασφάλισης.

Β) Σε περίπτωση θανάτου πριν την ηλικία συνταξιοδότησης σας
Επιστροφή των καταβληθέντων ασφάλιστρων - άτοκα - και των μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένων μερισμάτων, στα άτομα που εσείς θα ορίσετε.

Γ) Σε περίπτωση θανάτου κατά την διάρκεια της εγγυημένης περιόδου
Η μηνιαία σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους, μέχρι το τέλος της εγγυημένης περιόδου.

Δ) Σε περίπτωση θανάτου μετά την λήξη της εγγυημένης περιόδου.
Θα σταματήσει άμεσα η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης.


ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Α) Σε περίπτωση θανάτου πριν την ηλικία συνταξιοδότησης
Θα επιστραφούν, στα άτομα που έχετε ορίσει, τα καταβληθέντα ασφάλιστρα άτοκα και τα μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένα μερίσματα.

Β) Σε περίπτωση θανάτου μετά την λήξη της ασφάλισης 
Θα σταματήσει άμεσα η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης.

Το πρόγραμμα σας παρέχει ισόβια μηνιαία σύνταξη.
Προβλέπει συνέχιση της καταβολής της σύνταξης, στους δικούς σας ανθρώπους, εφόσον και για όσο διάστημα έχετε επιλέξει την εγγυημένη περίοδο καταβολής της σύνταξης.

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Λειτουργία και παροχές του προγράμματος

 

Το πρόγραμμα σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε:

 

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρω.

Το χρονικό διάστημα της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης, στα άτομα που εσείς επιλέγετε

Την ηλικία συνταξιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 50 ετών και μικρότερη ή ίση των 75 ετών.

Τη δυνατότητα ακόμη και άμεσης συνταξιοδότησης (αρκεί η ηλικία συνταξιοδότησης να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 50 ετών).

 

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ :

 

Α) Σε περίπτωση επιβίωσης στη λήξη της ασφάλισης. 
Iσόβια μηνιαία σύνταξη. Η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης ορίζεται από εσάς στην αίτηση ασφάλισης.

 

Β) Σε περίπτωση θανάτου πριν την ηλικία συνταξιοδότησης σας
Επιστροφή των καταβληθέντων ασφάλιστρων - άτοκα - και των μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένων μερισμάτων.

 

Γ) Σε περίπτωση θανάτου κατά την διάρκεια της εγγυημένης περιόδου
Η μηνιαία σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους, μέχρι το τέλος της εγγυημένης περιόδου.

 

Δ) Σε περίπτωση θανάτου μετά την λήξη της εγγυημένης περιόδου.
Θα σταματήσει άμεσα η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης.

 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Α)Σε περίπτωση θανάτου πριν την ηλικία συνταξιοδότησης
Θα επιστραφούν στο δικαιούχο τα καταβληθέντα ασφάλιστρα άτοκα και τα μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένα μερίσματα.

 

Β)Σε περίπτωση θανάτου μετά την λήξη της ασφάλισης
Θα σταματήσει άμεσα η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο syntaxeis.com

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 4.38 (8 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800