Αστική Ευθύνη | Ηλεκτρολόγων | Υδραυλικών | Ψυκτικών | Συντηρητών Καυστήρων

Αστική Ευθύνη | Ηλεκτρολόγων | Υδραυλικών | Ψυκτικών

Καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων (πελατών) για ατυχήματα που τυχόν συμβούν (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των τεχνικών ή των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και υπό τον όρο ότι οι εργασίες έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και η ζημιά παρουσιάστηκε και αναγγέλθηκε όχι αργότερα από τη λήξη του συμβολαίου.

Καλύπτονται οι ειδικότητες:

  • Ηλεκτρολόγοι

  • Υδραυλικοί

  • Ψυκτικοί

  • Συντηρητές καυστήρων

Οι παρακάτω επιλογές προγραμμάτων αφορούν ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις με συνολικό ετήσιο τζίρο έως €200.000 και παρέχονται με ανώτατα όρια κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά ανά έτος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

  • Η Ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ασφαλιζόμενος και τα απασχολούμενα άτομα έχουν την απαιτούμενη από το Νόμο Άδεια για την εργασία που εκτελούν.
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
  • Δεν ισχύει αναδρομική κάλυψη.
  • Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν και δηλωθούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800