Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 10:51

Πώς θα εξαγοράσετε τα συντάξιμα της στρατιωτικής θητείας

Written by

«Κλειδί» η ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Έκπτωση 30% έως 50% στο ποσό της εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας ανάλογα με το πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ σύμφωνα με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 και μέχρι τις 31/12/2014, καταβάλουν ποσοστό εξαγοράς μειωμένο κατά 30% ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2015 και εφεξής καταβάλλουν το σχετικό ποσό μειωμένο κατά 50% ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλ. εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, (ν. 1358/1983), ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στους στρατιωτικούς οργανισμούς τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα: 1

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011 με αναγνώριση έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1500,00€, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 10,00€ ανά ημέρα: ( 1500€ : 30 Χ 20% = 10,00€ ), και μετά τη μείωση του 30% σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: (10,00€ Χ 30% = 3,00€ και 10,00€ - 3,00€ = 7.00€ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας 2520,00€: ( 7,00€ Χ 360 =2520,00€ ).

Παράδειγμα: 2

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με Αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1050,00 €, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: ( 1050,00€ : 30 ημέρες Χ 20% =7,00€ ) και μετά τη μείωση του 30% σε 4,90€ ανά ημέρα: (7,00€ Χ 30% = 2,10€ και 7,00€ - 2,10€ = 4,90€ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,00€: ( 4,90€ Χ 360 = 1764,00€ ). Όμως επειδή το ανωτέρω ποσό,( 1764,00€ ), υπολείπεται του ποσού των 1980,00€, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ .( 33,04 Η.Α.Ε. Χ 25 : 30 ημέρες Χ 20% = 5,50€ ανά ημέρα και 5,50€ Υ 360=1980,00€ το έτος) θα πρέπει σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,00€, για ένα έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,50€ για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στο ποσό που θα προκύψει μπορεί να γίνει η έκπτωση του 15% που ισχύει για τις περιπτώσεις της εφάπαξ καταβολής.

Read 4768 times Last modified on Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 18:47

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800