Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2010 15:41

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδοχική ασφάλιση

Written by

Σε ισχύ θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου η νέα ρύθμιση για τη διαδοχική ασφάλιση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, τη σύνταξη θα την δίνει ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας ή το ταμείο στο οποίο ο ασφαλισμένος διήνυσε τα περισσότερα έτη ασφάλισης. Ευνοημένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλισταίο χρόνο σε προηγούμενα ταμεία μισθωτών, με τις συντάξεις να είναι κατά 8% υψηλότερες σε σχέση με το παρελθόν. Αντιθέτως, αν κάποιος επιλέξει να πάρει τη σύνταξη με βάση τις προϋποθέσεις του τελευταίου ταμείου, αλλά το προηγούμενο προβλέπει διαφορετικά όρια ηλικίας, όπως συμβαίνει με τον ΟΑΕΕ, το ποσό συμμετοχής θα είναι σημαντικά μικρότερο.

Αύξηση των συντάξεων προκύπτει με το νέο ασφαλιστικό σε όσους καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και έχουν διαδοχική ασφάλιση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τη σύνταξη θα την δίνει ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας ή το ταμείο στο οποίο ο ασφαλισμένος διήνυσε τα περισσότερα έτη ασφάλισης. Όπως προκύπτει από ερμηνευτική εγκύκλιο του υπ. Εργασίας κερδισμένοι είναι όσοι έχουν ασφαλισταίο χρόνο σε προηγούμενα ταμεία μισθωτών. Σε αυτή την περίπτωση οι συντάξεις αναμένεται να είναι κατά 8% υψηλότερες σε σχέση με το παρελθόν.

Αντιθέτως, αν κάποιος επιλέξει να πάρει τη σύνταξη με βάση τις προϋποθέσεις του τελευταίου ταμείου αλλά το προηγούμενο προβλέπει διαφορετικά όρια ηλικίας, όπως συμβαίνει με τον ΟΑΕΕ, το ποσό συμμετοχής θα είναι σημαντικά μικρότερο.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδοχική ασφάλιση

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου σχετικά με θέματα διαδοχικής ασφάλισης απέστειλε σήμερα προς τα ασφαλιστικά ταμεία το υπουργείο εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αλλά και τον νόμο 3863/2010, η απονομή της σύνταξης θα παρέχεται στον ασφαλισμένο από τον τελευταίο οργανισμό εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του 1.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 ημέρες κατά την τελευταία 5ετία.

Για το δικαίωμα σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται η πραγματοποίηση στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού 40 μηνών ή 100 ημερών εκ των οποίων οι 12 μήνες ή οι 300 ημέρες ασφάλισης θα πρέπει να αφορούν την τελευταία 5ετία. Διατηρείται το δικαίωμα του ασφαλισμένου να κριθεί η σύνταξη του από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης στον οποίον δεν περιλαμβάνεται ο τελευταίος, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: – ο ασφαλισμένος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού.

Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.

Παραδείγματα

Διαφωτιστικά για το πολύπλοκο ζήτημα της διαδοχικής ασφάλισης είναι τα παραδείγματα που δίνει το τμήμα διαδοχικής ασφάλισης του υπουργείου με την μορφή συγκεκριμένων ερωτήσεων και απαντήσεων.

Ερώτηση: Ποιους αφορούν οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση;

Απάντηση: Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά, και εφόσον φυσικά έχουν ασφαλισθεί διαδοχικά σε δύο ή περισσότερα ταμεία.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το φορέα που απονέμει τη σύνταξη;

Απάντηση: Καμία αλλαγή δεν υπάρχει για τις περιπτώσεις σύνταξης γήρατος. Προβλέπονται όμως ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας και συντάξεις λόγω θανάτου. Για να απονεμηθεί σύνταξη από τον τελευταίο φορέα αρκούν 1000 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία (από 1500 και 500 αντίστοιχα που απαιτούντο με το σημερινό καθεστώς στην πρώτη εξέταση του αιτήματος).

Ειδικά όμως για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου και εφόσον έχει απορριφθεί το αίτημα από όλους τους φορείς ο τελευταίος φορέας απονέμει σύνταξη εφόσον πληρούνται βέβαια οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, αλλά αρκούν 300 ημέρες ασφάλισης στον φορέα αυτό.

Ερώτηση: Τι αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση και ποιοι ωφελούνται;

Απάντηση: Στην πραγματικότητα πρόκειται για θεραπεία μίας αδικίας πολλών ετών. Οι χαμένοι των μέχρι τώρα διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ήταν κυρίως όσοι ασφαλίστηκαν σε ταμεία μισθωτών αρχικά (ΙΚΑ, ΝΑΤ, κ.λ.π.) και συνέχισαν την ασφάλιση τους σε ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών, το Δημόσιο ή ειδικά ταμεία. Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010, οι αποδοχές των εργαζομένων επικαιροποιούνται μόνο με τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με το νέο νόμο οι αποδοχές επικαιροποιούνται και με το συντελεστή ωρίμανσης που φθάνει μέχρι και υπερδιπλασιασμό των συντάξιμων αποδοχών.

Επομένως οι ασφαλισμένοι που θα έχουν βελτίωση στο ποσό της σύνταξης τους είναι κυρίως όσοι έχουν την παραπάνω πορεία, δηλαδή ξεκίνησαν την ασφάλιση τους σε ταμεία μισθωτών και συνταξιοδοτούνται από τον ΟΑΕΕ, Δημόσιο, πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών που είναι ενταγμένα στο ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Εάν έχει προηγηθεί ασφάλιση σε ταμείο αυτοαπασχολουμένων και στη συνέχεια σε ταμείο μισθωτών δεν προκύπτει διαφορά.

Ερώτηση: Τι προβλέπεται στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορετικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα ταμεία στα οποία έχει ασφαλισθεί ο εργαζόμενος;

Απάντηση: Όταν ο εργαζόμενος έχει ασφαλισθεί σε ταμεία για τα οποία το όριο ηλικίας είναι διαφορετικό και έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση έχει δύο επιλογές :

α. Να πάρει ταυτόχρονα τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε όλα τα ταμεία (η σύνταξη χορηγείται πάντοτε από τον απονέμοντα φορέα). Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταμείο στο οποίο δεν έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, είναι μειωμένο κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται του 55ου έτους για γυναίκα ασφαλισμένη και του 60ου έτους για άνδρα ασφαλισμένο. Για ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά, η μείωση γίνεται ενιαία για άνδρα και γυναίκα για το χρόνο που υπολείπεται του 60ου έτους.

β. Να πάρει το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταμείο ή στα ταμεία που έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και να περιμένει τη συμπλήρωση των ορίων που αναφέρονται στην περίπτωση (α) για να πάρει σύνταξη χωρίς καμία σημείωση.

Πηγή: apn.gr

 

Read 6008 times Last modified on Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 18:45

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800